Raad Moties

DatumNummer en titelIndienerStatus
  • Motie aangenomen begrotingraad 13 november 2018
  • Motie gemeenteraad 11 december 2018