Toezeggingen

IDAgendapuntOnderwerpPortefeuillehouderVerantwoordelijk ambtenaarGeplande einddatumAfgedaanDatum afdoening
 • 142
 • Stand van zaken sluiting basisscholen
 • Jan Brink
 • 14-12-2017
 • 27-11-2017
 • 18
 • Interactieve sessie nota toezicht op de openbare ruimte
 • William Dogger
 • 2-7-2018
 • 4-10-2018
 • 17
 • Registratieplicht andere landen
 • Henk Jan Meijer
 • 1-1-2018
 • 20-2-2018
 • 200
 • Informatienota uitkomsten onderzoek ombudsfunctie sociaal domein
 • Klaas Sloots
 • 31-3-2018
 • 1-10-2018
 • 149
 • Betrokkenheid raad doorontwikkeling van de BV naar de publiek-private samenwerking
 • René de Heer
 • Boer - Boekhorst, Marijke de
 • 1-12-2020
 • 11-3-2019
 • 12
 • Voorstel mogelijkheden nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast
 • Henk Jan Meijer
 • 22-5-2017
 • 11-9-2017
 • 198
 • Informatie aanmeldingen wsw-wachtlijst
 • Eefke Meijerink
 • 11-12-2017
 • 7-12-2017
 • 197
 • Uitwerking plan - consequenties regeerakkoord, financiële aspecten, betrekken werkgevers(organisaties) en werknemers (vakbonden), succesfactoren onderzoeken Wezo doelgroep
 • René de Heer
 • Boer - Boekhorst, Marijke de
 • 30-4-2018
 • 196
 • Informatie uitvoering wet taaleis in de bijstand mbt de groep statushouders
 • Eefke Meijerink
 • 1-2-2018
 • 22-1-2018
 • 195
 • Afspraken en activiteiten ouderenmishandeling (Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland)
 • Eefke Meijerink
 • 1-2-2018
 • 23-4-2018
 • 138
 • Procesvoorstel (omgevingsvisie)
 • Ed Anker
 • 1-3-2018
 • 13-2-2018
 • 139
 • Economische effectrapportage (EER) (omgevingsvisie)
 • Ed Anker
 • 1-3-2018
 • 30-10-2017
 • 140
 • Natuurwaardenkaart (omgevingsvisie).
 • Ed Anker
 • 1-3-2018
 • 30-10-2017
 • 137
 • Gesprek bewoners Botlek en aanvullende notitie.
 • Ed Anker
 • 22-12-2017
 • 22-1-2018
 • 199
 • Tonen expositie ‘Nooit meer uit de kast’ in Stadhuis of Stadskantoor
 • Klaas Sloots
 • 4-2-2019
 • 4-10-2018
 • 281
 • Een overzicht van nota’s i.r.t. Wonen die de komende tijd aan de raad worden voorgelegd.
 • Ed Anker
 • Selles-Heikoop, Henrieke
 • 27-5-2019
 • 71
 • Openbaar vervoer naar Voorsterpoort
 • René de Heer
 • 1-11-2017
 • 18-12-2017
 • 72
 • Resultaten onderzoek evenementenhal
 • René de Heer
 • 27-11-2017
 • 27-11-2017
 • 211
 • Schriftelijke beantwoording vragen mbt crematorium
 • William Dogger
 • 17-7-2018
 • 5-7-2018
 • 58
 • Rol werkgevers schuldenproblematiek werknemers
 • Nelleke Vedelaar
 • 30-6-2017
 • 12-6-2017
 • 30
 • Afspraken ROVA ten aanzien van verdienmogelijkheden t.a.v. het groenafval
 • Filip van As
 • 23-11-2015
 • 17-11-2015
 • 167
 • Bij uitbreiding SSC businesscase
 • Jan Brink
 • 24-1-2017
 • 13-2-2017
 • 65
 • Schriftelijke reactie overlast op en rond de Wijthmenerplas
 • René de Heer
 • 30-10-2017
 • 30-10-2017
 • 64
 • Juridische aansprakelijkheid vrijwilligersvergoeding (Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen)
 • René de Heer
 • 30-10-2017
 • 30-10-2017
 • 46
 • Monitoring sociaal domein
 • Nelleke Vedelaar
 • 1-9-2015
 • 29-6-2015
 • 171
 • Monitoring opnemen in de beleidscyclus.
 • Jan Brink
 • 1-11-2015
 • 13-6-2016
 • 271
 • Rapporteren over inburgeringstrajecten
 • Klaas Sloots
 • Stevens, Marc
 • 31-12-2019
 • 272
 • Doelgroep betrekken
 • Klaas Sloots
 • Stevens, Marc
 • 31-12-2019
 • 201
 • Informeren uitwerking Right to Challenge binnen de aanbesteding (Inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen)
 • Eefke Meijerink
 • 1-3-2018
 • 16-1-2018
 • 7
 • Thuisbezorgen documenten
 • Henk Jan Meijer
 • 21-12-2014
 • 16-9-2015
 • 8
 • Digitaal archiefbeheer (visie op dienstverlening)
 • Henk Jan Meijer
 • 21-12-2015
 • 16-9-2015
 • 93
 • Actualisatie horecavisie “Gastvrij en Vitaal 2012-2017”
 • René de Heer
 • 21-6-2015
 • 11-5-2015
 • 92
 • Versnellingsactie Sociale Huurwoningen
 • René de Heer
 • 15-4-2015
 • 11-5-2015
 • 88
 • Informatienota kantorenmarkt (Nota van Uitgangspunten MPV 2016)
 • René de Heer
 • 1-3-2016
 • 23-5-2016
 • 116
 • Voortgang dorpsplan Wijthmen (Nota van Uitgangspunten MPV 2016)
 • Ed Anker
 • 1-3-2016
 • 13-6-2016
 • 87
 • Masterplan onderwijshuisvesting (Herziening programma voorzieningen Stadshagen)
 • René de Heer
 • 1-5-2017
 • 27-11-2017
 • 84
 • Openstelling winkels op zondag
 • René de Heer
 • 28-3-2017
 • 2-11-2017
 • 188
 • Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering agenda duurzaamheid
 • Monique Schuttenbeld
 • 4-6-2018
 • 9-11-2018
 • 192
 • Terugkoppeling lange wachttijden bij de verstrekking van driewielerfietsen ouderen
 • Eefke Meijerink
 • 1-2-2018
 • 22-1-2018
 • 141
 • Interne werkwijze m.b.t. de adviezen van de participatieraad
 • Ed Anker
 • 1-1-2018
 • 9-7-2018
 • 187
 • Schriftelijke reactie over de aanpassing van de Wilhelminasingel
 • Michiel van Willigen
 • 10-11-2017
 • 9-11-2017
 • 121
 • Voortgang van Beter Beschermd Plus (Stand van zaken Veilig Thuis IJsselland)
 • Ed Anker
 • 5-10-2016
 • 24-10-2016
 • 119
 • Vertrouwensarts (Stand van zaken Veilig Thuis IJsselland)
 • Ed Anker
 • 5-10-2016
 • 1-11-2016
 • 120
 • Actieplan preventie kindermishandeling (Stand van zaken Veilig Thuis IJsselland)
 • Ed Anker
 • 5-10-2016
 • 1-11-2016
 • 122
 • Wachtlijsten (Stand van zaken Veilig Thuis IJsselland)
 • Ed Anker
 • 5-10-2016
 • 1-11-2016
 • 239
 • Analyse en strategie energiearmoede
 • Monique Schuttenbeld
 • 1-4-2019
 • 240
 • Stuurgroep passend onderwijs te bespreken, informeren raad voortgang hoogbegaafdheid en gezamenlijke subsidieaanvraag richting het rijk.
 • Michiel van Willigen
 • Dollekamp, Jan-Willem
 • 17-12-2018
 • 166
 • Afstemming verbouwing tijdelijke huisvesting bibliotheek
 • Jan Brink
 • 12-1-2015
 • 16-12-2015
 • 165
 • Evaluatie procesgang asbestproblematiek, project Transformatie Diezerstraat en herhuisvesting Stadkamer
 • Jan Brink
 • 20-12-2015
 • 4-11-2015
 • 223
 • Terugbrengen frequentie aanvragen tegemoetkoming (zorgkosten)
 • Klaas Sloots
 • Dekker, Astrid
 • 1-6-2019