Gemeenteraad

Schriftelijke vragen


« Terug


ID24
PlanningAfgehandeld
Datum vraag22-2-2017
Datum antwoord3-4-2017
Deadline24-3-2017
Onderwerp17-08 - Schriftelijke vragen CU inzake mogelijke vestigingsplaats containeroverslag Skulenboarch
FractieChristenUnie
Raadsledendhr. D. van Oosten
PortefeuillehouderK.H. Antuma
Bijlage(s)17-08 - Schriftelijke vragen CU inzake mogelijke vestigingsplaats containeroverslag Skulenboarch.pdf
17-08 - Beantwoording schriftelijke vragen CU inzake mogelijke vestigingsplaats containeroverslag Sk├╗lenboarch.pdf
17-08 - Bijlage - Brede ruimtelijke-economische analyse Friese havens en vaarwegen.pdf

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.