Gemeenteraad

Schriftelijke vragen


« Terug


ID27
PlanningAfgehandeld
Datum vraag16-3-2017
Datum antwoord1-5-2017
Deadline15-4-2017
Onderwerp17-11 - Schriftelijke vragen GBA inzake aanbesteding Wmo- en Leerlingenvervoer
FractieGBA
Raadsledendhr. F.D. Hoekstra
PortefeuillehouderJ. Stellinga
Bijlage(s)17-11 - Schriftelijke vragen GBA inzake aanbesteding Wmo- en Leerlingenvervoer.pdf
17-11 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake aanbesteding Wmo- en Leerlingenvervoer - incl. bijlage.pdf

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.