Gemeenteraad

Schriftelijke vragen


« Terug


ID61
PlanningAfgehandeld
Datum vraag8-1-2018
Datum antwoord30-1-2018
Deadline7-2-2018
Onderwerp18-03 - Schriftelijke vragen GBA inzake leerlingenvervoer door Jobinder
FractieGBA
Raadsledendhr. S.W. Vegelin
PortefeuillehouderJ. Stellinga
Bijlage(s)18-03 - Schriftelijke vragen GBA inzake leerlingenvervoer door Jobinder.pdf
18-03 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake leerlingenvervoer door Jobinder.pdf

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.