Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum6/27/2019
AgendapuntRaad 27-06-2019 > C.1 Ingediende moties
TitelSociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein
StatusIn behandeling
IndienersVVD
CDA
CU
D.nu
Weinreder
LAS
Portefeuillehouderv. Rees
ToelichtingVerzoekt het college: - te inventariseren of de mogelijke disbalans in de Almelose voorraad sociale huurwoningen van invloed is op het beroep op de sociale voorzieningen en hierbij de woningcooperaties te betrekken; - betreft dit inwoners uit Almelo, Twente of elders uit Nederland; - in overleg te treden met de woningcooperaties of het zinvol is om, op basis van de inventarisatie, een pilot bij het Rijk aan te vragen voor herstructurering, zoals het herstructureringsprogramma Rotterdam Zuid - indien uit de inventarisatie blijkt dat er sprake is van een te ruime voorraad sociale woningen dan ontvangt de raad graag een plan van aanpak om de disbalans te herstellen,
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)M 11A VVD CDA D.Nu FW LAS CU- Sociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein.pdf