Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/1/2018
AgendapuntRaad 01-11-2018 > C2 Ingediende moties
TitelBetrekken van de "effecten van wettelijke en aanvullende uitvoeringstaken
StatusIn behandeling
IndienersCDA
CU
LAS
VVD
Portefeuillehouderv. Mierlo
Toelichting- in beeld te brengen welke wettelijke en welke aanvullende taken de maatschappelijke partners, in bijzonder GGD Twente, Veilig Thuis Twente en Avedan uitvoeren; - in beeld te brengen wat de resultaten en de effecten zijn van de uitvoering van deze taken; - de kosten van de verschillende taken in beeld te brengen; - in beeld te brengen waar zij overlap ziet, ook met taken van andere gesubsidieerde maatschappelijke partners, op basis van de beoogde resultaten en effecten; - haar bevindingen te presenteren aan de gemeenteraad en te betrekken bij de bezuinigingsopgave die voorligt.
Stand van zakenDe verwachting is dat de raad in mei 2019 over de inventarisatie nadere informatie ontvangt.
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie 19 VVD CDA LAS CU - Betrekken van de effecten uitv.taken maatsch.partners bij bezuinigingsopgave.pdf
Stand van zaken Motie Effecten van subsidies in het sociaal domein