Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaad 07-11-2019 > A Programmabegroting 2020
TitelHerverdeling prullenbakken in de openbare ruimte
StatusIn behandeling
IndienersSP
D66
Leefbaar Almelo
Partij Vrij Almelo
PvdA
CDA
Groenlinks
Lijst Çete
Forum voor Rechts
D.nu
Portefeuillehouderv. Rees
ToelichtingVerzoekt het college van Burgemeester en Wethouders op om: • Over te gaan tot het herverdelen van het aantal aanwezige prullenbakken op straat en het buitengebied; • Dit concreet uit te werken in een raadsvoorstel en uiterlijk binnen een termijn van 4 maanden dit uitgewerkte raadsvoorstel ter stemming aan de raad voor te leggen; • Hierbij aansluiting te zoeken bij het realiseren van de doelstellingen uit het programma duurzaamheid conform 4.1.3., zoals verwoord in de begroting 2020; • Zulks in het bijzonder bij de navolgende verwoorde doelstellingen: - Het stimuleren van inwoners (vooral ook scholieren) en bezoekers om de stad schoon te houden en hierdoor het zwerfafval te verminderen; - Hiervoor bij uitstek voldoende aanwezige prullenbakken in de openbare ruimte noodzakelijk zijn; - Voor het herplaatsen van deze prullenbakken praktische aansluiting kan worden gezocht bij het aanleggen van meer groen en water in Almelo tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan rotondes, bermen en trottoirs.
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)M 39 FvR SP PvdA PVA D66 GL LA LC D.Nu CDA - Herverdeling prullenbakken in de openbare ruimte.pdf