Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaad 07-11-2019 > A Programmabegroting 2020
TitelOnderzoek "lagere OZB voor verenigingen"
StatusIn behandeling
IndienersLAS
Leefbaar Almelo
PortefeuillehouderLangius
ToelichtingVerzoekt het College om: - De mogelijkheden te onderzoeken om in het Kader van de OZB te komen tot een ander belastingregime voor alle verenigingen binnen de gemeente Almelo en hiervoor voorstellen uit te werken per type organisatie (sport, scouting, dorps en buurthuizen), te behandelen in een politiek beraad en te betrekken bij de Perspectiefnota 2020.
Stand van zaken
Datum afdoening5/6/2020
Bijlage(s)M 12 LAS LA - Onderzoek 'Lagere OZB voor verenigingen'.pdf
20200506 Motie onderzoek 'Lagere OZB voor verenigingen'.pdf