Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaad 07-11-2019 > A Programmabegroting 2020
Titeldifferentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid
StatusAfgehandeld zie bijlage
IndienersCDA
LAS
PortefeuillehouderLangius
ToelichtingVerzoekt het college om: - de toegezegde berekeningen te maken betreffende woonlasten differentiatie tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens en dit uiterlijk 1 maart aan de raad ter beschikking te stellen; - inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het kwijtscheldingsbeleid en wat de consequenties zijn van mogelijk verandering in relatie tot de armoedeval en dit uiterlijk 1 maart aan de raad 6 ter beschikking te stellen;
Stand van zakenAfgehandeld door middel van de brief van 14 januari 2020 en er wordt een Politiek Beraad aangevraagd over dit onderwerp.
Datum afdoening1/14/2020
Bijlage(s)M 6 CDA LAS - differentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid.pdf
Afhandeling motie Differentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid RB (5794).pdf