Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/1/2018
AgendapuntRaad 01-11-2018 > C2 Ingediende moties
TitelKosten, resultaten en effecten van de uitvoering Leerplicht / RMC
StatusAfgehandeld zie bijlage
IndienersCDA
CU
LAS
VVD
PortefeuillehouderLangius
Toelichting- in beeld te brengen hoeveel formatie beschikbaar gesteld wordt voor de uitvoering van de Leerplichtwet; - in beeld te brengen wat er sinds de invoering van de Jeugdwet veranderd is in de werkwijze van de leerplichtambtenaren; - in beeld te brengen op welke wijze de leerplichtambtenaren samenwerken met of onderdeel zijn van de wijkteams; - een concreet plan te maken voor het terugdringen van zowel het ongeoorloofd schoolverzuim en hierbij ook resultaten te formuleren in relatie tot het terugdringen van het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen.
Stand van zakenafgedaan
Datum afdoening5/7/2019
Bijlage(s)Motie 18 VVD CDA LAS CU - Kosten, resultaten en effecten van de uitvoering Leerplicht - RMC.pdf
B1.2 RB (5422) Motie uitvoering Leerplichtwet RMC.pdf