Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaad 07-11-2019 > A Programmabegroting 2020
TitelPremie Participatiewet
StatusIn behandeling
IndienersD66
VVD
Lijst Çete
Groenlinks
Leefbaar Almelo
PortefeuillehouderMaathuis
ToelichtingVerzoekt het college: - Te bekijken op welke manier een premie als bedoeld art. 31, lid 2 onderdeel j Participatiewet in verordeningen en beleid kan worden opgenomen, de consequenties hiervan in kaart te brengen en de uitkomsten te presenteren in een politiek beraad over de Participatiewet.
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)M 17 D66 LC VVD GL LA - Premie Participatiewet.pdf