Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum1/28/2020
AgendapuntRaad 28-01-2020 > 8 Motie Stedenband Almelo- Ejmiatsin
TitelStedenband Almelo-Ejmiatsin
StatusIn behandeling
IndienersCU
CDA
D.nu
Forum voor Rechts
LAS
Leefbaar Almelo
Partij Vrij Almelo
PvdA
PVV
SP
PortefeuillehouderGerritsen
ToelichtingVerzoekt hef college van B&W om: In beginsel in ie stemmen met een verzoek van uit de samenleving om te komen tot een stedenband tussen Almelo en Ejmiatsín in Armenië. Het nog te ontvangen, uitgewerkte voorstel te beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden: - De organisatie en uitvoering berust bij de initiatiefnemers of een op te richten comité- - De stedenband is gericht op inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers; - De stedenband versterkt de culturele en economische banden; - Almelo stelt geen structurele subsidie beschikbaar voor de stedenband. - De raad te informeren als er een nadere uitwerking van hef verzoek om te komen tot een stedenband tussen Almelo en Ejmiatsin in Armenië is ontvangen.
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)8 Motie CU CDA LAS SP PvdA PVV LA FvR PVA D.Nu - Stedenband Almelo - Ejmiatsin.pdf