Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum1/14/2020
AgendapuntRaad 14-01-2020 > 10 Motie Alternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling
TitelAlternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling
StatusIn behandeling
IndienersCDA
CU
PortefeuillehouderGerritsen
ToelichtingVerzoekt het college om: 1. Te onderzoeken of er alternatieven zijn zoals: a. dat de gemeente Almelo bij de jaarwisseling 2020-2021 (als een eerste stap naar een andersoortige nieuwjaarsviering) als een van de eerste Nederlandse gemeente een drone-show te organiseren; b. om als gemeente een vuurwerkshow te organiseren of dat op wijk- en buurtniveau te laten verzorgen door verenigingen; 2. Om aan het Kabinet en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat het huidige vuurwerkbeleid maatschappelijk niet langer verantwoord is en vraagt om een verbod op consumentenvuurwerk of ten minste een beperking van consumentenvuurwerk; 3. De raad uiterlijk voor 1 juli 2020 te informeren over de resultaten van punt 1 van deze motie;
Stand van zaken
Datum afdoening4/28/2020
Bijlage(s)Motie vreemd CDA en CU Alternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling.docx