Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum3/19/2019
Agendapunt
TitelTreinverbinding Amsterdam - Berlijn
StatusIn behandeling
IndienersD66
PvdA
Lijst Çete
Groenlinks
Leefbaar Almelo
Forum voor Rechts
SP
Weinreder
CU
Partij Vrij Almelo
PortefeuillehouderMaathuis
ToelichtingDraagt het college op: I. zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van de beoogde versnelling; II. zich er actief voor in te zetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen, waaronder in elk geval: -de Twentse colleges; -de Duitse buurgemeenten; -Regio Twente; -de provincie Overijssel; -EUREGIO; -het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; -de Tweede Kamer der Staten Generaal; III. ervoor zorg te dragen dat deze ondersteunende motie - samen met soortgelijke door de Twentse raden aangenomen moties - ter kennis worden gebracht van de sub II genoemde instanties en organen
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)5 Motie D66 PvdA LC GL LA FvR SP LW CU PVV - Treinverbinding Amsterdam - Berlijn.pdf