Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum3/3/2020
AgendapuntRaad 03-03-2020 > 7 Interpellatiedebat: Handelwijze college verkoop Kolkschool
TitelTransparant en toekomstbestendig grond- en vastgoedbeleid
StatusIn behandeling
IndienersPvdA
PortefeuillehouderLangius
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Uiterlijk 1 mei 2020 een plan van aanpak aan de raad aan te bieden waarin per aanbeveling van zowel het rekenkamerrapport vastgoed gemeente Almelo als de beide KPMG rapporten wordt aangegeven wat, hoe, wanneer, en tegen welke kosten wordt gerealiseerd; 2. Uiterlijk 15 december biedt het college aan de raad een raadsvoorstel aan grond en vastgoedbeleid waarin: - de aanbevelingen van zowel het rekenkamerrapport vastgoed gemeente Almelo als de beide KPMG rapporten zijn verwerkt; - het grond en vastgoed beleid transparant en toekomstbestendig is 3. Communicatie richting de raad - Voor 31 maart 2020 een duidelijk (d.d.}tijdspad op te stellen t.b.v.de gemeenteraad waarin wordt aangegeven wanneer en hoe het college de raad gaat voorzien van informatie m.b.t de stand van zaken in de ontwikkeling van grond- en vastgoedbeleid.
Stand van zakenTijdspad 31 maart 2020 - 15 december 2020
Datum afdoening4/1/2020
Bijlage(s)7.1 Motie PvdA - Transparant en toekomstbestendig grond- en vastgoedbeleid.pdf
04 Uitvoering van de motie grond- en vastgoedbeleid.pdf