Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum6/27/2019
AgendapuntRaad 27-06-2019 > C.1 Ingediende moties
TitelFietssnelweg F35
StatusIn behandeling
IndienersCU
Groenlinks
PortefeuillehouderMaathuis
ToelichtingVerzoekt het college om: - het tracé van de F35 scherper vast te leggen en dit planologisch te reserveren (cq. opnieuw actualiseren van de kaartbijlagen bij het masterplan F35 voor het gemeentelijk grondgebied van Almelo); - oplossingen te ontwerpen voor knelpunten in de aanleg van de F35 (bijvoorbeeld de zoekgebied Rietstation en Bleskolksingel); - voor 1 oktober 2019 te komen met een plan van aanpak voor de aanleg van de F35 en dit aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)M 25 CU GL - Fietssnelweg F35.pdf