Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum12/17/2019
AgendapuntRaad 17-12-2019 > 7 Motie LAS LA CDA D66 PvdA SP VVD CU LC PVA GL FW FvR - Trap-op-trap-af van het gemeentefonds.pdf
TitelTrap-op-trap-af van het gemeentefonds
StatusAfgehandeld zie bijlage
IndienersLAS
Leefbaar Almelo
CDA
D66
PvdA
SP
VVD
CU
Lijst Çete
Partij Vrij Almelo
Groenlinks
Forum voor Rechts
PortefeuillehouderLangius
ToelichtingVerzoekt het College: 1. Het Rijk te verzoeken de bijdrage aan het gemeentefonds in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. 2. Het Rijk te verzoeken om het trap-op-en-trap-af systeem te herzien en zodanig aan te passen dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de alger~nene uitkering vanuit het Gemeentefonds. 3. Het Rijk te verzoeken om de bijdrage uit het gemeentefonds voor het sociaal domein in overeenstemming te brengen met de uitgaven in het sociaal domein. Verzoekt de griffie: - Een afschrift van deze motie te versturen naar de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer der Staten Generaal en naar het secretariaat van de VNG. - Deze motie te delen met alle gemeenteraden in Nederland, met de vraag aan de gemeenteraden om een gelijkluidend verzoek te doen aan het Rijken daarmee een sterk signaal af te geven vanuit alle gemeenteraden in Nederland.
Stand van zaken
Datum afdoening3/3/2020
Bijlage(s)7 Motie LAS LA CDA D66 PvdA SP VVD CU LC PVA GL FW FvR - Trap-op-trap-af van het gemeentefonds.pdf
Afhandeling motie 14 Trap-op-trap af van het gemeentefonds.pdf