Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/1/2018
AgendapuntRaad 01-11-2018 > C2 Ingediende moties
Titel100kV hoogspanningsleiding ondergronds
StatusIn behandeling
IndienersCDA
CU
LAS
VVD
Portefeuillehouderv. Mierlo
Toelichting- Een onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden voor het meeliften met het project van ondergrondse kabel aanlegt tussen Hengelo Weideweg en het verdeelstation De Mosterdpot in Almelo. - Een onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op vrijkomende stukken gronden in de diverse wijken en of hierdoor financiële dekking kan worden bereikt voor het haalbaar maken van het plan. - Binnen 1 maand in overleg te treden met de gemeenten Hengelo en Hof van Twente en TenneT over de mogelijkheden om de Almelose 110kV kabelverbinding ondergronds en buiten de stad (bebouwde kom) te realiseren.
Stand van zakenBericht van: wethouder Van Mierlo d.d.: 7 december 2018 Wij hebben binnen de door u in de motie genoemde termijn contact gehad met de betreffende gemeenten en met TenneT. Verder zijn wij nog in afwachting van informatie van derden. Zodra dit het geval is zal alle informatie op korte termijn worden geanalyseerd en aan u via een politiek beraad worden gepresenteerd. Naar verwachting vindt dat rond februari 2019 plaats. Volledige reactie zie bijlage stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie 10 LAS CDA VVD CU - 110kV hoogspanningsleiding ondergronds.pdf
Motie 10 LAS CDA VVD CU - 110kV hoogspanningsleiding ondergronds - stand van zaken 7 december 2018.docx