Arhi-procedure Scherpenzeel


« Terug


ID2
OnderwerpOverzicht Arhi-procedure Barneveld Scherpenzeel (vanaf dec. 2020)
Datum1/20/2021
Bijlage(n)01 Link artikel Binnenlands Bestuur - reactie GS - nov 20.docx
02Besluit B&W inzake memo svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 24-11-20 (LIS raad 9-12-20, B-4.12).pdf
03 Memo B&W inzake svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 2-12-20 (LIS raad 9-12-20, B-4.docx
04 Brief Lokaal Belang aan de Spiegelgroep d.d. 15-12-20.pdf
05 Kieskompas - Bestuurlijke toekomst van de gemeente Scherpenzeel en Barneveld d.d. 16-12-20.pdf
06 Memo B&W inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 16-12-20 (LIS raad 3-2-20, B-4.pdf
07 Memo B&W en rapport BMC inzake Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 16-12-20 (LIS raad 3-2-20, B-4.28).pdf
08 Memo aan gemeenteraad (07-01-2021) inzake verslag 15 december 2020.docx
09 Verslag BO 15 dec - vastgesteld.pdf
10 Bijlage bij verslag BO 15-12-2020 - positionering Barneveld.pdf
12 Memo B&W inzake terugkoppeling gesprek BZK Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf (LIS raad 3-2-21, B-4.pdf
13 Memo B&W inzake chronologisch overzicht Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf (LIS raad 3-2-21, B-4.pdf
14 Brief provincie Gelderland inzake Open overleg bestuurskracht Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf
15 Statenbrief Resultaat open overleg bestuurskrachtopgave Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf
16 Bestuurlijke overleggen open overleg fase.pdf
17 Variantenonderzoek.pdf
18 Participatie.pdf
19 Consultatie.pdf
20 Procesverslag Spiegelgroep d.d. 11-1-21.pdf
21 Persbericht Herindeling Barneveld en Scherpenzeel impuls voor de vernieuwing dorpskernen d.d. 12-1-21.docx
21 Persbericht Lokaal Belang lokaal referendum d.d. 19-1-21.pdf
22 D-2A Brief provincie Gelderland inzake Herindelingsontwerp d.d. 26-1-21 (LIS raad 3-2-21, D-2A)f
23 Bijlagenboek bij Herindelingsontwerp d.d. 26-1-2 (LIS raad 3-2-21, D-2B)
24 Memo B&W inzake svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 2-2-21 (LIS raad 18-3-21, B-4.3).pdf
25 Besluit B&W inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel;herindelingsontwerp d.d. 9-2-21 (B-4.7 LIS raad 18-3-21).pdf
26 Memo B&W inzake Arhi-toezicht d.d. 16-2-21.(B-4.10 LIS raad 18-3-21)pdf
27 Memo B&W inzake informatie svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 18-2-21.(B-4.18 LIS raad 18-3-21)pdf
28 Presentatie TwijnstraGudde over Herindeling Barneveld Scherpenzeel d.d. 18-2-21x
29 Verslag Raadsinformatiebijeenkomst herindelingsproces d.d. 18-2-21
30 verslag Bestuurlijk Overleg vastgesteld d.d. 16-2-21
31 Verzoek Scherpenzeel tot samenwerking Barneveld en Scherpenzeel d.d. 5-3-21
32 Persbericht College formuleert positieve conceptzienswijze op herindelingsontwerp d.d. 18-3-21
33 Persbericht College doorontwikkeling bestaand dorpenbeleid d.d. 18-3-21
34 Persbericht Scherpenzeel Uitkomst inwonerspeiling toekomst Scherpenzeel d.d. 18-3-21.pdf
35 Brief aan B&W Scherpenzeel n.a.v. verzoek om bestendiging/uitbreidingsamenwerking d.d. 31-03-2021.pdf
36 SGP vragen en antwoorden mogelijke fusie Scherpenzeel d.d. 31-3-21.pdf