Arhi-procedure Scherpenzeel


« Terug


ID2
OnderwerpOverzicht Arhi-procedure Barneveld Scherpenzeel (vanaf dec. 2020)
Datum1/20/2021
Bijlage(n)Link artikel Binnenlands Bestuur - reactie GS - nov 20.docx
Besluit B&W inzake memo svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 24-11-20 (LIS raad 9-12-20, B-4.12).pdf
Memo B&W inzake svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 2-12-20 (LIS raad 9-12-20, B-4.docx
Brief Lokaal Belang aan de Spiegelgroep d.d. 15-12-20.pdf
Kieskompas - Bestuurlijke toekomst van de gemeente Scherpenzeel en Barneveld d.d. 16-12-20.pdf
Memo B&W inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 16-12-20 (LIS raad 3-2-20, B-4.pdf
Memo B&W en rapport BMC inzake Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 16-12-20 (LIS raad 3-2-20, B-4.28).pdf
Memo aan gemeenteraad (07-01-2021) inzake verslag 15-12-20
Verslag Bestuurlijk Overleg 15-12-20 dec - vastgesteld.pdf
Bijlage bij verslag Bestuurlijk Overleg 15-12-2020 - positionering Barneveld.pdf
Memo B&W inzake terugkoppeling gesprek BZK Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf (LIS raad 3-2-21, B-4.pdf
Memo B&W inzake chronologisch overzicht Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf (LIS raad 3-2-21, B-4.pdf
Brief provincie Gelderland inzake Open overleg bestuurskracht Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf
Statenbrief Resultaat open overleg bestuurskrachtopgave Scherpenzeel d.d. 12-1-21.pdf
Bestuurlijke overleggen open overleg fase.pdf
Variantenonderzoek.pdf
Participatie.pdf
Consultatie.pdf
Procesverslag Spiegelgroep d.d. 11-1-21.pdf
Persbericht Herindeling Barneveld en Scherpenzeel impuls voor de vernieuwing dorpskernen d.d. 12-1-21.docx
Persbericht Lokaal Belang lokaal referendum d.d. 19-1-21.pdf
D-2A Brief provincie Gelderland inzake Herindelingsontwerp d.d. 26-1-21 (LIS raad 3-2-21, D-2A)f
Bijlagenboek bij Herindelingsontwerp d.d. 26-1-2 (LIS raad 3-2-21, D-2B)
Memo B&W inzake svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 2-2-21 (LIS raad 18-3-21, B-4.3).pdf
Besluit B&W inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel;herindelingsontwerp d.d. 9-2-21 (B-4.7 LIS raad 18-3-21).pdf
Verslag college ontmoeting 9-2-21
Memo B&W inzake Arhi-toezicht d.d. 16-2-21.(B-4.10 LIS raad 18-3-21)pdf
Memo B&W inzake informatie svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 18-2-21.(B-4.18 LIS raad 18-3-21)pdf
Presentatie TwijnstraGudde over Herindeling Barneveld Scherpenzeel d.d. 18-2-21x
Verslag Bestuurlijk Overleg vastgesteld d.d. 16-2-21
Verslag Raadsinformatiebijeenkomst herindelingsproces d.d. 18-2-21
Verzoek Scherpenzeel tot samenwerking Barneveld en Scherpenzeel d.d. 5-3-21
Persbericht College formuleert positieve conceptzienswijze op herindelingsontwerp d.d. 18-3-21
Verslag Bestuurlijk Overleg d.d. 16 feb 2021_vastgesteld.pdf
Persbericht College doorontwikkeling bestaand dorpenbeleid d.d. 18-3-21
Persbericht Scherpenzeel Uitkomst inwonerspeiling toekomst Scherpenzeel d.d. 18-3-21.pdf
Brief aan B&W Scherpenzeel n.a.v. verzoek om bestendiging/uitbreidingsamenwerking d.d. 31-03-2021.pdf
SGP vragen en antwoorden mogelijke fusie Scherpenzeel d.d. 31-3-21.pdf
Verslag collegeontmoeting 8-4-21
Brief aan Scherpenzeel als reactie op zienswijze d.d. 12-4-21
Brief provincie inzake Rapportage Kieskompas d.d. 13-4-21.pdf
Brief B&W Scherpenzeel inzake reactie op samenwerking en zienswijze d.d. 13-4-21.pdf
Brief B&W Scherpenzeel aan informateur d.d. 14-4-21.pdf
Verslag Bestuurlijk Overleg d.d. 15-4-21.pdf
Brief B&W Scherpenzeel aan Min BZK d.d. 29-4-21.pdf
Bijlage bij brief B&W Scherpenzeel aan min BZK Brief Gelders Aanbod_Samen voor de toekomst van het openbaar bestuur.pdf
Statenbrief Herindelingsadvies Barneveld - Scherpenzeel. d.d. 25-5-21
Herindelingsadvies_Barneveld-Scherpenzeel d.d. 25-5-21.PDF
Herindelingsadvies Bijlage 1 Onttwerpbesluit_herindelingdadvies_Barneveld-Scherpenzeel.pdf
Herindelingsadvies Bijlage II Bijlagenboek.pdf
Herindelingsadvies Bijlage III Brieven aan instanties.pdf
Brief GS provincie Gelderland aan B&W inzake herindelingsadvies d.d. 25-5-21 (LIS raad 7-7-21, A-4)
Verslag collegeontmoeting 8-6-21
Brief B&W Barneveld aan B&W Scherpenzeel inzake garanties herindeling d.d. 16-6-21 (B-4.12 LIS raad 7-7-21)
Brief B&W Scherpenzeel aan PS inzake herindelingsadvies d.d. 28-6-21.pdf
WOB verzoek Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig aan B&W Barneveld d.d. 4-7-21.pdf
Brief PS inzake vaststelling herindelingsadvies Barneveld Scherpenzeel d.d. 7-7-21.(LIS raad 6-10-21, A-2)
Gezamenlijke persverklaring na werkbezoek Bzk d.d. 27-8-21.docx
Memo gemeenteraad stand van zaken Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 21-09-21 (LIS raad 6-10-21, B-4.31)
Memo B&W Scherpenzeel aan gemeenteraad Scherpenzeel inzake update Tweesporenbeleid d.d. 23-9-21.pdf
Brief min BZK inzake besluitvorming herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel d.d. 7-10-21.pdf
Brief CvdK prov Gelderland inzake positie waarnemend burgemeester Scherpenzeel d.d. 8-10-21.pdf
Lokaal Belang vragen en antwoorden mogelijke herindeling Scherpenzeel en Barneveld d.d. 15-12-20.pdf