Arhi-procedure Scherpenzeel


« Terug


ID1
OnderwerpOverzicht Arhi-procedure Barneveld-Scherpenzeel (tot dec 2020)
Datum1/20/2021
Bijlage(n)00 Oplegnotitie Overzicht documenten Arhi-procedure Scherpenzeel.docx
01 Eindrapport Zelfbewust Scherpenzeel van Bureau SVDL d.d. 3-6-2019.pdf
02 Brief CvdK d.d. 22-7-2019 en memo B&W d.d. 2-8-2019.pdf
03 Rapport Bureau Berenschot Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 (1).pdf
04 Besluit B&W Toekomst gemeente Scherpenzeel in relatie tot gemeente Barneveld d.d. 3-9-2019.pdf
05 Rapport inzake toekomst gemeente Scherpenzeel 31-10-2019 (1).pdf
07 Reactie op rapport van 31-10-2019_suggesties eindproduct na definitief verhaal Scherpenzeel (2).docx
08 Collegevoorstel - rapportage onderzoek Barneveld Scherpenzeel (1) (2).pdf
09 Onderzoek BMC 191122 (1).pdf
10 BMC Beoordeling en aanbevelingen MH191122 (1).pdf
11 BMC Aanbevelingen financiën MH190906 (1).pdf
12 BMC Financiële positie resumé MH191122 (1).pdf
13 BMC Wettelijke procedure ARHI MH190918 (1).pdf
14 TOTAALPLANNING 2021 MH191106 (1) (1).pdf
15 TOTAALPLANNING 2022 MH191106 (1).pdf
16 BMC Personeel MH191106 (1) (1).pdf
17 BMC Persone;e afspraken; een voorbeeld MH191106 (1) (1).pdf
18 BMC Vpprbeelden thema's harmonisatie 190909 (1).pdf
19 Raadsvoorstel Principebesluit Herindeling Landerd-Uden.pdf d.d (1).pdf
20 BMC Projectstructuur MH191106 (1).pdf
22 BMC Handreiking voor de prefusiefase MH191106 (1) (1).pdf
24 Beantwoording vragen fractie CU Scherpenzeel d.d. 6-12-19.docx
28 Schriftelijke vragen LB toekomst Scherpenzeel d.d. 29-1-20.pdf
29 Beantwoording schriftelijke vragen LB toekomst Scherpenzeel d.d. 4-2-20.pdf
32 Memo raad over proces provincie bestuurlijke toekomst Scherpenzeel d.d.pdf
33 Memo B&W svz bestuurskracht Scherpenzeel d.d.pdf
34 Verslag gesprek regionale verkenning Barneveld d.d.pdf
35 Verslag gesprek provincie-Barneveld d.d.pdf
38 Lokaal Belang vragen en antwoorden toekomst Scherpenzeel 28-5-20.pdf
39 Persbericht B&W Barneveld staat open voor constructief gesprek Scherpenzeel d.d. 4-6-20.pdf
40 JM - Standpunt kadernota Scherpenzeel d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
41 Bijlage_1_Kadernota_Scherpenzeel_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
42 Bijlage_2_Historisch_overzicht_ontwikkeling_bestuurskracht_Scherpenzeel_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
43 Bijlage_3_Een_sterk_dorp_in_een_sterke_gemeente_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
44 Bijlage_4_Verkenning_Versterking_bestuurskracht_Scherpenzeel_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
45 Bijlage_5_Brief_aan_de_minister_van_BZK_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
46 Bijlage_6_Brieven_aan_Scherpenzeel_e_a__d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
47 Bijlage 7_Verslagen_monitoringsoverleg_Scherpenzeel_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
48 Bijlage 7b_Gespreksverslag_met_college_Barneveld_d.d. 4-6-2020 (Raad).pdf
49 Gesprek colleges Scherpenzeel-Barneveld 11 mei 2020 (d.d. 4-6-2020 Raad).pdf
50 Reactie op vraag medewerking aan brochure d.d. 16 juni 2020.pdf
51 Brief van enkele inwoners Scherpenzeel aan de Raad Barneveld d.d. 17-6-20.pdf
52 Brief GBS-SGP Scherpenzeel aan GS met 11 kernvragen d.d.pdf
53 Reactie GS op 11 kernvragen GBS-SGP Scherpenzeel d.d.pdf
54 Brief GBS-SGP Scherpenzeel aan GS Geen antwoord op vragen aan GS d.d. 27-6-20.pdf
55 Scherpenzeel brief provincie aan Scherpenzeel d.d.pdf
56 Brief B&W Scherpenzeel aan GS Gelderland d.d.pdf
57 Brief Minister van Binnenlandse Zaken aan B&W Scherpenzeel, betr. gesprek op 8 juli, d.d.pdf
58 Brief Minister BiZa aan GS Gelderland, betr. Start procedure art. 8 Wet arhi d.d.pdf
59 Brief provincie aan Barneveld d.d.pdf
60 Startnotitie provincie Wet arhi-procedure d.d.pdf
61 Statenbrief d.d.pdf
62 Besluit GS d.d.pdf
63 Persbericht Barneveld d.d.pdf
64 Memo gemeenteraad Barneveld inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d.pdf
71 Bijlage Schriftelijke vragen en antwoorden LB toekomst gemeente Scherpenzeel d.d. 28-5-20.pdf
72 Bijlage Bijdrage LB Raad Scherpenzeel 4-6-20.pdf
73 Bijlage Bijdrage LB Raad Scherpenzeeel 17-6-20.pdf
74 Bijlage Schriftelijke vragen en antwoorden LB toekomst gemeente Scherpenzeel d.d. 23-7-20.pdf
75 Bijlage Brief CdK verzoek stopzetting proces herindeling.pdf
77 Memo college over stand van zaken en insteek m.b.t. start open overleg d.d. 22-09-2020.pdf
84 Scherpenzeel brief Burger Initiatief Scherpenzeel Zelfstandig aan provincie d.d. 16-9-20.pdf
85 Concept verslag provincie & B&W overleg 21-9-20.pdf
86 PvA onderzoek provincie d.d. 25-9-20.pdf
88 Brief provincie aanBI Scherpenzeel Zelfstandig d.d. 6-10-20.pdf
89 Memo B&W inzake start participatietraject provincie d.d. 07-10-20 (LIS raad 11-11-20, B-4.pdf
90 Lokaal Belang vragen en antwoorden ontwikkelingen open overleg Scherpenzeel d.d. 14-10-20.pdf
91 Memo B&W 3 november 2020 Stand van zaken open overleg (LIS raad 12-11-20, B-4.docx
92 Bijlage 1 bij Memo 3 nov. Verslag BO 13-10-20.docx
93 Bijlage 2 bij Memo 3 nov. 6d Brondocument dd 22-10-20.pdf
94 Open brief B&W Scherpenzeel aan de inwoners en het gemeentebestuur van Barneveld d.d.pdf
95 Brief provincie Gelderland inzake open overleg Scherpenzeel d.d. 13-11-20.pdf
96 Motie Vreemd aan de agenda PRO98; BI; SGP;CDA Reactie open Brief Scherpenzeel d.d.docx
97 Scherpenzeel Brief raad Barneveld aan Scherpenzeel d.d. 16-11-20.pdf