Kaderstelling projecten


« Terug


ID161
OnderwerpHarselaar-Driehoek, 2010-2016
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct222
Bijlage2016-11-09; B&W, B-02, Memo over het Koninklijk Besluit betreffende de ingediende zienswijzen m.b.t. Harselaar-Zuid en Driehoek.pdf
2016-11-09, Raad, Raadsvoorstel Herstelbesluit Exploitatieplan Harselaar Driehoek 1e herziening.pdf
2016-11-09, Raad, Bijlage 1_ Uitspraak Raad van State d.d. 15 juni 2016.pdf
2016-11-09, Raad, Bijlage 2 _Staat van wijzigingen.pdf
2016-11-09, Raad, Raadsbesluit.pdf
2015-07-08, Raad, Raadsvoorstel Herstelbesluit Exploitatieplan Harselaar Driehoek 1e herziening.pdf
2015-07-08, Raad, Raadsvoorstel Herziening bestemmingsplan Harselaar Driehoek.pdf
2015-07-08, Raad, Verzoek Herziening Bestemmingsplan Driehoek.pdf
2015-07-08, Raad, Kopie van situatie geldend bestemmingsplan.pdf
2015-07-08, Raad, Verzoek Wolbers Advocaten d.d. 12 juni 2015.pdf
2015-07-08, Raad, Antwoordbrief.pdf
2014-11-11, Raad, Raadsbesluit Herziening Expolitatieplan Harselaar Driehoek 1e herziening .pdf
2014-11-11, Raad, Brief aan de Kroon met verzoek om tot onteigening over te gaan.pdf
2014-11-11, Raad, Brief Bosch Beton d.d. 30 oktober 2014 met reactie op exploitatieplan en onteigening Harselaar.pdf
2014-11-11, Raad, bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2014-11-11, Raad, bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Exploitatieplan.pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Exploitatieplan_Bijlagen 1 tot en met 6 (gedeeltelijk).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Exploitatieplan_Bijlagen 6 (vervolg) tot en met 9.pdf
2014-11-11, Raad, Brief Bosch Beton d.d. 30 oktober 2014 met reactie op exploitatieplan en onteigening Harselaar.pdf
2014-11-11, Raad, Raadsbesluit Herziening bestemmingsplan Harselaar Driehoek.pdf
2014-05-06, B&W, B-28, Memo B&W inzake nadere toelichting exploitatieplan Harselaar Driehoek en Harselaar Zuid fase 1A.pdf
2011-03-01, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Driehoek_raadsvoorstel.pdf
2011-03-01, Raad, aangenomen motie CDA-SGP plannen Hazeleger Kaas en Bijkerk auto- en metaalrecycling binnen drie maanden beoorde.pdf
2011-03-01, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Driehoek_bijlage I bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen bestemmingsplan.pdf
2011-03-01, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Driehoek_bijlage II bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen bestemmingsplan en exploitatieplan.pdf
2011-03-01, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Driehoek_bijlage III bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen exploitatieplan.pdf
2011-03-01, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Driehoek_raadsbesluit.pdf
2010-09-28, B&W, B-21, Memo bestemmingsplan Harselaar-Driehoek.pdf