Kaderstelling projecten


« Terug


ID201
OnderwerpUitbreiding begraafplaats Barneveld
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct323
Bijlage2020-10-07, Raad, Raadsvoorstel 934 Renovatie en uitbreiding rouwcentrum De Plantage 29092020.pdf
2020-10-07, Raad, bijlage 1 onderzoek varianten rouwcentrum De Plantage def.pdf
2020-10-07, Raad, bijlage 2 bestaande situatie rouwcentrum De Plantage.pdf
2020-10-07, Raad, bijlage 3 voorlopig schetsontwerp rouwcentrum De Plantage.pdf
2020-10-07, Raad, bijlage 4 argumenten voor het niet verplaatsen van de aula (tekst uit raadsvoorstel juni 2018).pdf
2020-10-07, Raad, bijlage 5 voorbeelden in de omgeving voor en na aanpassing.pdf
2020-10-07, Raad, Raadsbesluit 934 Renovatie en uitbreiding rouwcentrum.pdf
2020-02-05, Raad, Raadsvoorstel Renovatie rouwcentrum 'De Plantage' te Barneveld (1).pdf
2020-02-05, Raad, Raadsbesluit Renovatie rouwcentrum 'De Plantage' te Barneveld (1).pdf
2019-12-11, Raad, Raadsvoorstel Renovatie rouwcentrum 'De Plantage' te Barneveld (1).pdf
2019-12-11, B&W, B-3.1 Besluit inzake nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld.pdf
2018-12-12-, Raad, Raadsvoorstel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld en Verordening op de lijkbezorgingsrechten met tabel.pdf
2018-12-12, Raad, Toelichting beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld 2019.pdf
2018-12-12, Raad, Raadsbesluit_Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld.pdf
2018-12-12, Raad, Bijlage_Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019.pdf
2018-12-12, Raad, Raadsbesluit_Verordening lijkbezorgingsrechten 2019.pdf
2018-12-12, Raad, Raadsbesluit_Intrekking Verordening plaatsen voorwerpen.pdf
2018-07-04, Raad, Raadsvoorstel.pdf
2018-07-04, B&W, B-3.17 Besluit inzake drainage begraafplaats De Plantage.pdf
2018-07-04, Raad, Bijlage 1_ Programma van eisen.pdf
2018-07-04, Raad, Bijlage 2_Schetsontwerp + referentiebeelden.pdf
2018-07-04, Raad, Raadsbesluit.pdf
2018-07-04, B&W, B-3.17, Besluit inzake drainage begraafplaats De Plantage.pdf
2018-03-27, Raad, AANGENOMEN Motie 1_CU;SGP;BI_Uitbreiding begraafplaats Plantagelaan.pdf
2018-03-07. Raad, Raadsvoorstel uitbreiding begraafplaats De Plantage.pdf
2018-03-07, Raad, Bijlage_Eindrapportage Capaciteitsbepaling De Plantage.pdf
2018-03-17, Raad. Raadsbesluit uitbreiding begraafplaats De Plantage.pdf
2018-03-07, Raad, Stemmen staken_AANGEHOUDEN Motie 1_CU;SGP;BI_Uitbreiding begraafplaats Plantagelaan.pdf