Kaderstelling projecten


« Terug


ID172
OnderwerpStrategische Visie
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct222
Bijlage2016-09-28, Raad, Raadsvoorstel Strategische Visie Barneveld 2030.pdf
2016-09-28, Raad, Memo Bevolkings- en huishoudensprognose Strategische Visie d.d. 8 september 2016.pdf
2016-09-28, Raad, Over Morgen en Meedoen_ Strategische Visie Barneveld 2030_gewijzigd n.a.v. vergadering commissie Bestuur op 21 juni 2016 (1).pdf
2016-09-28, Raad, Raadsbesluit Strategische Visie Barneveld 2030.pdf
2016-07-06, Raad, Raadsvoorstel Strategische Visie Barneveld 2030. .pdf
2016-07-06, Raad, Over Morgen en Meedoen_ Strategische Visie Barneveld 2030_gewijzigd n.a.v. vergadering commissie Bestuur op 21 juni 2016.pdf
2016-07-06, Raad, RaadsbesluitStrategische Visie Barneveld 2030. .pdf
2016-05-25, B&W, B-3.07 Besluit inzake document cocreatie strategische visie en concept strategische visie.pdf
2015-11-11, Memo Strategische Visie nav Cie GG 29-10-2015.pdf
2015-11-11, Raad, Raadsvoorstel Strategische Visie 2030, input Gebiedsconferentie en aanpassingen Plan van Aanpak.pdf
2015-11-11, Raad, Tussenrapportage oktober 2015.pdf
2015-11-11, Raad, Plan van Aanpak november 2014.pdf
2015-11-11, Raad, Gewijzigd Plan van Aanpak september 2015.pdf
2015-11-11, Raad, RaadsbesluitStrategische Visie 2030, input Gebiedsconferentie en aanpassingen Plan van Aanpak .pdf
2015-04-08, B&W, B-08, Besluit inzake projectplan Strategische Visie gemeente Barneveld 2030.pdf
2015-03-04, B&W, B-15, Besluit inzake Adviesrapportage Strategische Visie Civil Society Welzijn Barneveld 2015-2020.pdf
2014-11-11, Raad, Raadsvoorstel Fase 2 bijstelling cq herijking van de Strategische Visie van de gemeente Barneveld uit 2009 .pdf
2014-11-11 , Raad, Schema plan van aanpak fase 2 Strategische Visie.pdf
2014-11-11, Raad, Raadsbesluit Fase 2 bijstelling cq herijking van de Strategische Visie van de gemeente Barneveld uit 2009.pdf
2014-07-08, Raad, Raadsvoorstel Fase 2 bijstelling c.q. heroverweging van de Strategische Visie gemeente Barneveld uit 2009 .pdf
2014-07-08, Raad, Memo B&W aan raad i.z. onderbouwing geraamd bedrag voor de uitvoering_ nav vragen in commissie Grondgebied 26 juni 201.pdf
2014-07-08, Raad, Raadsbesluit Fase 2 bijstelling c.q. heroverweging van de Strategische Visie gemeente Barneveld uit 2009 .pdf
2014-07-08, B&W, B-11 Memo van B&W inzake beantwoording vragen cie. GG over raadsvoorstel fase 2 bijstelling c.q. heroverweging van de Strat.pdf
2014-02-25, B&W, B-08, Besluit inzake herijking Strategische Visie (stap 1 Position Paper).pdf
2013-07-09, Raad, Raadsvoorstel Bijstelling c.q. heroverweging van de Strategische Visie gemeente Barneveld uit 2009_raadsvoorstel.pdf
2013-07-09, Raad, Agendapunt VII-12 aangenomen amendement 2 PRO'98 opnemen duurzaamheid als integrerend onderdeel bij vier thema's in de bij te.pdf
2013-07-09, Raad, Raadsbesluit Bijstelling c.q. heroverweging van de Strategische Visie gemeente Barneveld uit 2009_raadsbesluit geamendeerd.pdf
2012-11-13, Raad, Programmabegroting, aangenomen gewijzigde motie CDA opstellen plan van aanpak voor bijstelling-heroverweging van de bestaande Strategische Visi.pdf
2010-09-28, Raad, Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Strategische Visie_ deelopdracht 2010-2014.pdf
2010-09-28, Raad,Uitvoeringsagenda Strategische Visie_ deelopdracht 2010-2014_Uitvoeringsagenda.pdf
2010-09-28, Raad, Raadsbesluit Uitvoeringsagenda Strategische Visie_ deelopdracht 2010-2014.pdf