Kaderstelling projecten


« Terug


ID163
OnderwerpRailterminal
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct222
Bijlage2021-11-10, Raad, Raadsvoorstel 1676 Quickscans Verkeers- en milieueffecten Railterminal Barneveld (DEF) (2).pdf
2021-11-10. Raad, Bijlage 1 Rapport Barneveld Duurzaam Bereikbaar (01.10.2021) (DEF).pdf
2021-11-10, Raad, Bijlage 1a Letter of Intent.pdf
2021-11-10, Raad, Bijlage 2 Quickscan BCI (Vrachtwagenbewegingen).pdf
2021-11-10, Raad, Bijlage 3 Quickscan Antea Group (Luchtkwaliteit).pdf
2021-11-10, Raad, Bijlage 4 Quickscan Antea Group (Stikstof).pdf
2021-11-10, Raad, Bijlage 5 Quickscan Antea Group (Geluid).pdf
2021-11-10, Raad, Bijlage 6 Quickscan Antea Group (Geur).pdf
2021-11-10, Raad, Raadsbesluit incl gewijzigd amendement 1.docx
2021-11-10, Raad, Raadsbesluit 1676 Quickscans Verkeers- en milieueffecten Railterminal Barneveld (DEF) (1).pdf
2021-03-18, B&W, B-2.11, Besluit inzake behoefteonderzoek railterminal d.d. 16-2-21.pdf
2020-06-17, B&W , B-27. Besluit inzake memo Railterminal Barneveld d.d. 2-6-20.pdf
2019-10-09, B&W, B-2.31, Besluit inzake project Railterminal Barneveld.pdf
2018-01-13, Raad, Intentieovereenkomst railterminal, Raadsvoorstel.pdf
2018-01-13, Raad, Raadsbesluit Intentieovereenkomst railterminal.pdf
2017-07-06, B&W, B-2.03, Memo inzake maatschappelijke kosten en batenanalyse Railterminal.pdf
2017-02-01, B&W, B-2.18, Memo Goederenoverslag railterminal Harselaar.pdf
2016-07-06, B&W, B-2.10, Memo inzake gemaakte onderzoekskosten inzake de Railterminal.pdf
2015-09-30, Raad, Raadsvoorstel.pdf
2015-09-30, Raad, Quickscan locatieonderzoek.pdf
2015-09-30, Raad, Raadsbesluit.pdf
2015-01-28, B&W, B-26, Besluit inzake projectplan railterminal (Harselaar).pdf