Kaderstelling projecten


« Terug


ID209
OnderwerpDe Burgt, 2020
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2020-10-07, Raad, Raadsbesluit Ontvlechting en doorontwikkeling De Burgt.docx
2020-07-08, Raad, Raadsvoorstel 658 Bestemmingsplan Burgthoven III (in Barneveld).pdf
2020-07-08, Raad, 200407 zienswijze bp Burgthoven III GRXX Management BV ns Collins-den Hartog 1137133.pdf
2020-07-08, Raad, 200504 Staat van wijzigingen.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Barneveld Romijn VO 2019-03-28.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Verkennend (asbest)-bodemonderzoek.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Archeologisch advies.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Onderzoek stikstofdepositie Nederwoudseweg.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 AERIUS-berekening aanlegfase.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 6 AERIUS-berekening gebruikfase.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 7 Quickscan flora en fauna.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 8 Soortgericht onderzoek huismus.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 9 Mitigatieplan.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 10 Boom effect Analyse.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 11 Akoestisch onderzoek.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 12 Onderzoek luchtkwaliteit.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 13 waterhuishouding en rioleringsplan.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 14 Verkennend en actualiserend bodem- en asbestondezoek.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 15 Nota zienswijzen.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Regels.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Toelichting.pdf
2020-07-08, Raad, Burgthoven III_Verbeelding.pdf
2020-07-08, Raad, Raadsbesluit 658.pdf
2020-03-18, B&W, B-3.24 Besluit inzake BP Woudse Erven.pdf