Kaderstelling projecten


« Terug


ID171
OnderwerpVeller, 2010-2016
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2016-09-28, Raad, Memo ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen in Veller d.d. 23 september 2016 (Veller II, Cluster F).pdf
2016-09-28, Raad, Raadsvoorstel (Veller II, Cluster F II).pdf
2016-09-28, Raad, Bijlage 1_Staat van wijzigingen (Veller II, Cluster F II).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting (Veller II, Cluster F II).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan (Veller II, Cluster F II).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 2 Akoestisch onderzoek (Veller II, Cluster FII).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 3 Parkeerbalans (Veller II, Cluster FII).pdf
28-09-2016, Raad, Regels (Veller II, Cluster FII).pdf
28-09-2016, Raad, Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015) (Veller II, Cluster F II).pdf
28-09-2016, Raad, Verbeelding (plankaart) (Veller II, Cluster F II).pdf
28-09-2016, Raad, Raadsbesluit (Veller II, Cluster F II).pdf
28-09-2016, Raad, Raadsvoorstel (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 1 Projectgebonden Risicoanalyse (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 2 Rapportage van detectie (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 4 Verkeersintensiteiten (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Regels (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015) (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Verbeelding (plankaart) (Veller II Cluster I).pdf
28-09-2016, Raad, Raadsbesluit (Veller II Cluster I).pdf
2015-12-16, Raad, Aanvullende memo van B&W_ d.d. 19 november 2015_ aan de gemeenteraad_ betreffende toelichting beeldkwaliteit_ financiƫle achtergr.pdf
2015-12-16, Raad, Raadsvoorstel_gewijzigd d.d. 1 december 2015.pdf
2015-12-16, Raad, Bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen (aangevuld_ toegevoegd zijn zienswijzen 4_ 5 en 6).pdf
2015-12-16, Raad, Bijlage 2 bij raaadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Veller I.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Aanvulling beeldkwaliteitsplan.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Archeologisch onderzoek - rapport 352.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Nota Zienswijzen (aangevuld_ toegevoegd zijn zienswijzen 4_ 5 en 6).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Regels.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2015-12-16, Raad, Raadsbesluit.pdf
2015-12-16, Raad, Raadvoorstel Bestemmingsplan Welsumerlaan II.pdf
2015-12-16, Raad, Bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2015-12-16, Raad, Bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2015-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Veller I.pdf
2015-1216, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Aanvulling beeldkwaliteitsplan.pdf
2015-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Archeologisch onderzoek - rapport 352.pdf
2015-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Nota Zienswijzen.pdf
2015-12-16, Raad, vastgesteld_Regels.pdf
2015-12-16, Raad, vastgesteld_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf
2015-12-16, Raad, vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2015-12-16, Raad, Agendapunt XV-5 verworpen motie 1 PRO'98-BI uitspreken teleurstelling over gang van zaken mbt realisering gedeelte oostelijke r.pdf
2015-12-16, Raad, Raadsbesluit Welsumerlaan II.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsvoorstel.pdf Veller II Cluster F
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Regels. Cluster F .pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Archeologisch onderzoek Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Natuurtoets Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Aanvulling natuurtoets Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Compensatieplan Steenuil Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Compensatieplan Huismussen Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Ontheffing Flora- en faunawet Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Geluid Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Lucht Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 10 Water Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Vastgesteld_Verbeelding (plankaart) Cluster F.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsbesluit Veller II Cluster F.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_raadsvoorstel.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_bijlage bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Archeologie.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Natuurtoets.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Aanvulling natuurtoets.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Compensatieplan Steenuilen.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Compensatieplan Huismussen.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Ontheffing Flora- en faunawet.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Geluid.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Luchtkwaliteit.pdf
2013-10-01, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 10 Water.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Regels.pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2013-10-01, Raad, Bestemmingsplan Veller II Cluster E_raadsbesluit.pdf
2013- 07-09, B&W, B-09 Memo inzake herverkaveling cluster E Veller II.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._raadsvoorstel.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._Zienswijze Van den Hee).pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
26-03-2013, Raad, 05 Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Toelichting.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 1 bij toelichting = Externe Veiligheid.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 2 bij toelichting = Nota inspraak en overleg.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 3 bij toelichting = Nota Zienswijzen.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Regels.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 1 bij regels = Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 2 bij regels = Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) De Burgt-noord.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) De Burgt-zuid.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) midden.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) Veller-oost.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) Veller-west.pdf
26-03-2013, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._raadsbesluit.pdf
28-02-2012, B&W, B-17 Besluit Beekzone Veller II_brieven aan omwonenden.pdf
28-02-2012, B&W, B-17 Besluit Beekzone Veller II_Presentatie aan Klankbordgroep 8 februari 2012.pdf
28-02-2012, B&W, B-17 Besluit Beekzone Veller II_bijlage 2 bij presentatie.pdf
28-02-2012, B&W, B-17 Besluit Beekzone Veller II_besluit.pdf
20-12-2011, Raad, Bestemmingsplan Veller II_raadsvoorstel.pdf
20-12-2011, Raad, Bestemmingsplan Veller II_bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
20-12-2011, Raad, Bestemmingsplan Veller II_bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
20-12-2011, Raad, Bestemmingsplan Veller II_raadsbesluit.pdf
2011-01-25, Raad, Gedeeltelijk welstandsvrij maken cluster C Veller_raadsvoorstel.pdf
2011-01-25, Raad, Gedeeltelijk welstandsvrij maken cluster C Veller_bijlage bij raadsvoorstel = Beeldkwaliteitskader welstandsvrije zone cluster C.pdf
2011-01-25, Raad, Gedeeltelijk welstandsvrij maken cluster C Veller_memo n.a.v. vraag in commissie Grondgebied op 13 januari 2011.pdf
2011-01-25, Raad, Gedeeltelijk welstandsvrij maken cluster C Veller_raadsbesluit.pdf
2010-06-01, Raad, Jaarverslag Agendapunt VII-5 aangenomen mondeling amendement PRO'98-CDA-CU wijziging voorziening Veller in bestemmingsreserve Veller.pdf