Kaderstelling projecten


« Terug


ID185
OnderwerpDe Burgt, 2013
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2013-10-01, B&W, B-15, Antwoord Brief B&W aan Filippo Vastgoed inzake het niet ontwikkelen van de Burgemeester Asschofflaan-Scherpenzeelsweg en d.pdf
2013-07-09, Raad, Raadsvoorstel Financiering project De Burgt 2.pdf
2013-07-09, Raad, Financiering project De Burgt 2_unaniem aangenomen motie 2 oktober 2012 college verzoeken met een totaaloplossing te komen.pdf
2013-07-09, Raad, Financiering project De Burgt 2_unaniem aangenomen motie 2 oktober 2012 realisatie geluidswal afdwingen dmv handhaving verpl.pdf
2013-07-09, Raad, Raadsbesluit Financiering project De Burgt 2.pdf
2013-06-12, Raad, Kadernota 2014-2017, Agendapunt VI-3 aangenomen gewijzigde motie 3.3 BI geluidswal De Burgt zo snel als mogelijk is aanleggen en kosten claimen%.pdf
2013-05-13, B&W, B-09, Raadsinformatiebrief over de stavaza De Burgt.pdf
2013-03-26, Raad, Raadsvoorstel Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._Zienswijze Van den Hee).pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Toelichting.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 1 bij toelichting = Externe Veiligheid.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 2 bij toelichting = Nota inspraak en overleg.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 3 bij toelichting = Nota Zienswijzen.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Regels.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 1 bij regels = Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_bijlage 2 bij regels = Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) De Burgt-noord.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) De Burgt-zuid.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) midden.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) Veller-oost.pdf
2013-03-26, Raad, Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o._vastgesteld_Verbeelding (plankaart) Veller-west.pdf
2013-03-26, Raad,Raadsbesluit Bestemmingsplan De Burgt-Veller e.o.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_memo van B&W 8 januari 2013 over economische uitvoerbaarheid - hoofdstuk 7 Toelichting.pdf
2013-01-22, Raad, Raadsvoorstel Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_Toelichting.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 1 bij toelichting = Advies regio-archeoloog 2011.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 2 bij toelichting = Akoestisch onderzoek 2011.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 3 bij toelichting = Archeologisch vooronderzoek 2011.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 4 bij toelichting = Beeldkwaliteitplan.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 5 bij toelichting = Beleidskader water.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 6 bij toelichting = Externe veiligheid (2012).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 7 bij toelichting = Geurberekening (2009).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 8 bij toelichting = Klic melding (2012).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 9 bij toelichting = Klic melding 2 (2012).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 10 bij toelichting = Monitoring steenuilnestkasten 2011.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 11 bij toelichting = Monitoring steenuilnestkasten 2012.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 12 bij toelichting = Natuurtoets 2011.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 13 bij toelichting = Nederwoudseweg 31.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 14 bij toelichting = Nota inspraak en overleg.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 15 bij toelichting = Nota Zienswijzen.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 16 bij toelichting = Ontheffing steenuilen.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 17 bij toelichting = Ontwerp raadsbesluit.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 18 bij toelichting = Overleg Alliander.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 19 bij toelichting = Overleg Brandweer.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 20 bij toelichting = Overleg Gasunie.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 21 bij toelichting = Overleg Provincie.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 22 bij toelichting = Overleg VVGM.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 23 bij toelichting = Staat van wijzigingen.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 24 bij toelichting = Steenuilnestkasten Barneveld.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 25 bij toelichting = Steenuilnestkasten Lunteren.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 26 bij toelichting = Verkennend bodemonderzoek 2011.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 27 bij toelichting = Waterhuishouding (2012).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 28 bij toelichting = Woningtypologie.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_bijlage 29 bij toelichting = Zienswijze Jaspersen.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_Regels.pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2013-01-22, Raad, Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase)_Zienswijze Jaspersen.pdf
2013-01-22, Raad, Raadsbesluit Bestemmingsplan Burgthoven (2e fase).pdf