Kaderstelling projecten


« Terug


ID196
OnderwerpThorbeckelaan Zuid, 2011-2013
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct222
Bijlage2018-03-07, B&W, B-2.6 Raadsbrief inzake verkeersregelinstallatie Thorbeckelaan Zuid - evenementenhal.pdf
2013-10-01, B&W, B-03, Besluit bijdrage DoorBrekers aan reconstructie rotonde Thorbeckelaan.pdf
2012-12-18, Raad, Raadsvoorstel Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 1 bij Toelichting = Archeologisch rapport_ Baac_ september 2010.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 2 bij Toelichting = Archeologisch rapport Baac_ december 2011.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 3 bij Toelichting = Bodemrapportage M09 0025_ Vink_ januari 2010.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 4 bij Toelichting = Bodemonderzoek en onderzoek asbest Thorbeckelaan 135_%2.pdf
2012-12-18, Raad,Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 5 bij Toelichting = Bodemonderzoek Thorbeckelaan 117_ vd Haargroep_ mei 2.pdf
2012-12-18, Raad,Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 6 bij Toelichting = Bodemonderzoek Thorbeckelaan 117_ Vink_ juli 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 7 bij Toelichting = Bodemonderzoek Thorbeckelaan 127_ Vink_ juli 2012..pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 8 bij Toelichting = Bodemonderzoek Thorbeckelaan 131_ Vink_ juli 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 9 bij Toelichting = Asbestonderzoek puinpad Thorbeckelaan Barneveld_ Linge .pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 10 bij Toelichting = AP04-keuring grond Thorbeckelaan Barneveld_ Linge Mili.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 11 bij Toelichting = Externe veiligheid A30_ gem. Barneveld_ februari 201.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 12 bij Toelichting = Akoestisch onderzoek nieuwbouw_ Appel_ maart 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 13 bij Toelichting = Akoestisch onderzoek nieuwbouw Thorbeckelaan 127-131_ .pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 14 bij Toelichting = Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai_ Appel_ maart 2.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 15 bij Toelichting = Akoestisch onderzoek tussengebied_ Geluidburo_ juli 20.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 16 bij Toelichting = Figuren bij akoestisch onderzoek tussengebied_ Geluidb.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 17 bij Toelichting = Notitie geluid_ Appel_ maart 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 18 bij Toelichting = Risicoberekening gastransportleidingen_ Kema augustus 20.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 19 bij Toelichting = Luchtkwaliteitsonderzoek_ Spa_ april 2011.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 20 bij Toelichting = Vormvrije m.e.r.-beoordeling_ Tauw_ juli 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 21 bij Toelichting = Voortoets evenementenhal Thorbeckelaan Barneveld_ Tauw_%.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 22 bij Toelichting = Natuurtoets Thorbeckelaan te Barneveld_ Tauw_ septembe.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 23 bij Toelichting = Vleermuizen-_ uilen- en visseninventarisatie Thorbeckela.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 24 bij Toelichting = Ecologisch rapport Thorbeckelaan 117_ Econsultancy_ ma.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 25 bij Toelichting = Mitigatieplan_ Tauw_ augustus 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 26 bij Toelichting = Quickscan uitbreiding Thorbeckelaan Zuid_ Tauw_ august.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 27 bij Toelichting = Resultaten aanvullend soortgericht onderzoek_ Tauw_ se.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 28 bij Toelichting = Verlichtingsplan Evenementenhal_ september 2012.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 29 bij Toelichting = Verkeersonderzoek_ DTV consultants_ augustus 2010.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 30 bij Toelichting = Eindrapport reconstructie Thorbeckelaan_ DTV_ februari%2.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 31 bij Toelichting = Waterstructuurplan Thorbeckelaan-Zuid_ Witteveen en Bos_.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 32 bij Toelichting = Beplantingsplan Thorbeckelaan 117.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 33 bij Toelichting = Aanvraag ontheffing RVG.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 34 bij Toelichting = Beschikking ontheffing RVG.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 35 bij Toelichting = Nota inspraak en overleg.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_bijlage 36 bij Toelichting = Nota Zienswijzen.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid_vastgesteld_Toelichting.pdf
2012-12-18, Raad, Bestemmingsplan Thorbeckelaan-Zuid_vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2012-12-18, Raad, Agendapunt XII-12 aangenomen motie 11 VVD-CDA consulteren raad voordat voorbereidende werkzaamheden voor een VRI (verkeersregelinst.pdf
2012-12-18, Raad, Raadsbesluit Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid.pdf
2012-12-18, Raad, Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid_raadsvoorstel.pdf
2012-12-18, Raad, Kredietaanvraag verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid_Tekening ontwerp turborotonde.pdf
2012-12-18, Raad, Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid_Brief aan gemeenteraad betreffende verkeersberekeningen.pdf
2012-12-18, Raad, Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid_Effecten evenementenhal en tijdeiljke afsluiting overweg Baron van Nagel.pdf
2012-12-18, Raad, Agendapunt XII-13 aangenomen amendement 14 PRO'98 kosten turborotonde ten laste van algemene reserve ipv reserve infrastructurele.pdf
2012-12-18, Raad, Agendapunt XII-13 ingetrokken motie 13 PRO'98 onderzoek bijdrage DoorBrekers aan reconstructie Thorbeckelaan in vergelijking bijdra.pdf
2012-12-18, Raad, Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid_raadsbesluit geamendeerd.pdf
2012-12-18, Raad, Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid_Toelichting raadsbehandeling en raadsbesluit door de gemeentesecretaris en.pdf
2012-12-18, Raad, Raadsvoiorstel Contracten Evenementenhal.pdf
2012-12-18, Raad, Contracten Evenementenhal_Contract Koopoptie Fase 2 MNH.pdf
2012-12-18, Raad, Agendapunt XII-14 aangenomen motie 12 VVD omzetten naar huur van de laatste vijf jaar van de koopoptietermijn.pdf
2012-12-18, Raad, Raadsbesluit Contracten Evenementenhal.pdf
2012-11-20, B&W, B-11, Briefbeantwoording vragen commissie Bestuur 9 oktober 2012 over project Thorbeckelaan Zuid.pdf
2011-10-25, B&W, B-09, Besluit voucherregeling Midden Nederland Hallen.pdf
2011-10-25, B&W, B-09, Besluit voucherregeling Midden Nederland Hallen_memo.pdf