Kaderstelling projecten


« Terug


ID197
OnderwerpInbreidingslocaties
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2018-10-03, Valkhof, Raadsvoorstel.docx
2018-10-03, Valkhof, Rapport Bomen Effect Analyse.pdf
2018-10-03, Valkhof, Rapportage _BEA_Barneveld_Valkhof_357513.pdf
2018-10-03, Valkhof, Toelichting.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 1 Inrichtingstekening, Bolton, mei 2018.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 2 Valkhof bomenplan, Bolton, maart 2017.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 3 Bodemonderzoek, Arcadis, 21 april 2016.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 4 Archeologisch onderzoek, BAAC, april 2016.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 5 Archeologisch veldonderzoek, Transect, maart 2018.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 6 Quickscan ecologie, Arcadis, maart 2016.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 7 Vleermuizenonderzoek, Arcadis, september 2016.pdf
2018-10-03, Valkhof, Toelichting_Bijlage 8 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, SPA WNP, maart 2018.pdf
2018-10-03, Valkhof,Toelichting_Bijlage 9 Waterparagraaf, Sweco, 25 mei 2018.pdf
2018-10-03, Valkhof, Regels.pdf
2018-10-03, Valkhof, Regels_Bijlage 1 VERVALLEN Beplantingsplan, 22 mei 2018.pdf
2018-10-03, Valkhof, Regels_Bijlage 1 GEWIJZIGD beplantingsplan, 29 augustus 2018.pdf
2018-10-03, Valkhof, Regels_Bijlage 2 Nota Parkeernormen (2015).pdf
2018-10-03, Valkhof, Verbeelding (plankaart).pdf
2018-10-03, Valkhof, Raadsbesluit.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Raadsvoorstel.pdf
2016-03-02, Jonkersweg,Toelichting.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 1 Inspraak verslag.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 2 Bodem en verkennend asbest in grondonderzoek_ P&J milieuservice_ 28 mei 2008.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 3 vervolg Bodem en verkennend asbest in grondonderzoek; Analysecertificaten Grondwater_ Eurofins 2007.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 4 Aanvullend nader bodemonderzoek.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 5 Deelsaneringsplan.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 6 Bodemonderzoek parkeerterrein Jonkersweg.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 7 Quick Scan natuurwetgeving_ CSO_ 2 maart 2011.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 8 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 9 Waterhuishoudkundig plan_ CSO_ 9 juli 2011.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Toelichting_Bijlage 10 Geohydrologisch onderzoek.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Regels.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Verbeelding (plankaart).pdf
2016-03-02, Jonkersweg, vragen en antwoorden SGP bodemverontreiniging.pdf
2016-03-02, Jonkersweg, Raadsbesluit.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, raadsvoorstel.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, bijlage bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I,vastgesteld_Toelichting.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Uitspraak Raad van State.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Nota inspraak en overleg.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Nota Zienswijzen.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, vastgesteld_Regels.pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2015-05-13, Van den Berglaan I, raadsbesluit.pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, raadsvoorstel.pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting.pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Geur achtergrondbelasting (2013).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Geur voorgrondbelasting (2013).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Inrichtingsplan (2014).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Klic melding schoolterrein (2012).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Natuurtoets schoolterrein (2012).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Nota van uitgangspunten (2012).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Onderzoek vleermuizen (2013).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Stedenbouwkundig plan (2013).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Regels.pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2014-09-30, Schoonderbekerweg 45, raadsbesluit.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, raadsvoorstel.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 beeldkwaliteitsplan.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 quickscan natuurtoets.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 vleermuizenonderzoek.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 adviesrapport externe veiligheid.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 groeninventarisatie.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Nota Inspraak.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Regels.pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2014-06-25, Jacob Catsstraat I, raadsbesluit.pdf
2013-03-26 Kaderstelling Inbreidingslocaties_raadsvoorstel.pdf
2013-03-26 Kaderstelling Inbreidingslocaties_Document - Detailinformatie per locatie inclusief prioriteit.pdf
2013-03-26 Kaderstelling Inbreidingslocaties_Overzichtskaart met daarop de projectlocaties weergegeven.pdf
2013-03-26 Agendapunt III-10 verworpen motie 2 PRO'98 wijze van handelen door het college bij inbreidingsprojecten waarvoor geen bestemmin.pdf
2013-03-26 Kaderstelling Inbreidingslocaties_raadsbesluit.pdf