Kaderstelling projecten


« Terug


ID213
OnderwerpDe Burgt 2021
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2021-04-21. Raad, Memo Beantwoording vragen LB Commissie grondgebied 08-04-2021.docx
2021-04-21, Raad, Raadsvoorstel 1318 Bp Woudse Erven I in Barneveld .pdf
2021-04-21, Raad, Bijlage 1 Nota zienswijzen.pdf
2021-04-21, Raad, Bijlage 2 Staat van wijzigingen.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de regels _Bijlage 1 Nota Parkeernormen 2020.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 1 Actualiserend bodemonderzoek 22 juni 2017.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 2 Archeologisch onderzoek 5 juli 2019.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 3 Onderzoek stikstofdepositie 8 november 2019.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 4 AERIUS aanlegfase 6 november 2019.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 5 AERIUS gebruiksfase 6 november 2019.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 6 Natuurtoets Woudse Erven 31 augustus 2017.pdf
2021-04-21. Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 7 Akoestisch onderzoek 23 oktober 2019.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 8 Waterhuishouding en rioleringsplan 14 oktober 2019.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 9 Boomeffectanalyse 4 februari 2020.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 10 Nota inspraak en overleg.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 11 Beeldkwaliteitsplan stedenbouw Woudse Erven 21 november 19.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 12 Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Woudse Erven concept september 2020.pdf
2021-04-21, Raad,. Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 13 Beeldkwaliteit woningen april 2020.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 14 Berekening geur V-stacks 2010 Nederwoudseweg 70 tabel 1.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 15 Berekening geur V-stacks 2020 Nederwoudseweg 70 tabel 2.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Bijlagen bij de toelichting _Bijlage 16 Nota zienswijzen bestemmingsplan “Woudse Erven I”.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Regels.pdf
2021-04-21, Raad, Woudse Erven I_Toelichting.pdf
2021-04-21, Raad. Woudse Erven I_Verbeelding.pdf
2021-04-202. Raad, Raadsbesluit 1318. Woudse Erven I. pdf