Kaderstelling projecten


« Terug


ID181
OnderwerpDe Burgt, 2014
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2014-11-11, Raad, Memo Bestemmingsplan De Eilanden Oost d.d. 04-11-2014.pdf
2014-11-11, Raad, Raadsvoorstel Bestemmingsplan De Eilanden Oost.pdf
2014-11-11, Raad, Verslag extra informatiebijeenkomst voor omwonenden op 23 september 2014.pdf
2014-11-11, Raad, bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2014-11-11, Raad, Appendix bij de Nota Zienswijzen.pdf
2014-11-11, Raad, bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen_versie 23 oktober 2014.pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting.pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Advies Brandweer (2012).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Archeologisch onderzoek (2004).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (2011).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Beeldkwaliteitsplan (2014).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Berekening geurbelasting (2014).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Contourenkaart (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Compensatieplan Steenuilen (2010).pdf
2014-11-11, Raad,vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Inrichtingsplan (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 11 Kaart kabels & leidingen (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 12 Milieueffectrapport (1996).pdf
2014-11-11, Raad,vastgesteld_Toelichting_Bijlage 13 Nota inspraak en overleg (2014).pdf
2014-11-11, Raad,vastgesteld_Toelichting_Bijlage 14 Nota zienswijzen (2014).pdf
2014-11-11, Raad,vastgesteld_Toelichting_Bijlage 15 Onderzoek kabels & leidingen (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 16 Ontheffing Steenuilen (2011).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 17 Ontwerp raadsbesluit (2014).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 18 Parkeerbalans (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 19 Rioleringsplan (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 20 Stedenbouwkundig plan (2013).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 21 Verkeerskundige beoordeling (2012).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 22 Verkennend bodemonderzoek (2006).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 23 Vooroverleg VGGM (2014).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 24 Vooroverleg waterschap (2014).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 25 Waterhuishoudkundig plan (2012).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 26 Waterhuishoudkundig plan - erratum (2012).pdf
2014-11-11, Raad, vastgesteld_Regels.pdf
2014-11-11, Raad, Raadsbesluit bestemmingpslan De Eilanden Oost.pdf
2014-05-06, B&W, B-11, Memo inzake aanpak verbeteren verkeersveiligheid scholencomplex De Burgthof.pdf
2014-05-06, B&W, B-26, Besluit inzake voortzetting bestuurdersfunctie bij GBO B.V. door de heer G.W. Tijmensen.pdf
2014-02-25, B&W, B-18, Raadsinformatiebrief inzake tussenvonnis in kwestie De Burgt.pdf