Kaderstelling projecten


« Terug


ID179
OnderwerpNoordelijke Rondweg Voorthuizen
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct211
Bijlage2015-01-28, B&W, B-12, Besluit inzake uitwerking moties N303 en Noordelijke Rondweg Voorthuizen (begraafplaats en landbouwverkeer).pdf
2014-11-11-, Raad, wijziging bpl buitengebied 2012 door intrekking onderdelen_ 07 Tekening locatie Noordelijke Rondweg Voorthuizen.pdf
2014-09-30, Raad, Procesmemo n.a.v. de commissievergadering 17 september 2014.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsvoorstel gewijzigd n.a.v. vergadering commissie Samenleving op 17 september en vergadering B&W op 23 september 2014.pdf
2014-09-30, Belanghebbendenlijst.pdf
2014-09-30, Raad, Perceelslijst.pdf
2014-09-30, Raad, Zakelijke beschrijving.pdf
2014-09-30, Raad, Bestemmingsplankaart met te onteigenen percelen.pdf
2014-09-30, Raad, Grondtekening.pdf
2014-09-30, Raad, Brief aan de Kroon met verzoek om tot onteigening over te gaan.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsbesluit aanleg en adm. procedure onteigening Noordelijke Rondweg Voorthuizen.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_raadsvoorstel.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_Toelichting.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 1 bij toelichting = Wegontwerp.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 2 bij toelichting = Archeologisch onderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 3 bij toelichting = Milieukundig vooronderzoek (bodem).pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 4 bij toelichting = Bomeninventarisatie.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 5 bij toelichting = Natuuronderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 6 bij toelichting = Steenuilenonderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 7 bij toelichting = Vleermuisonderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 8 bij toelichting = Externe veiligheid.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 9 bij toelichting = Externe veiligheidsadvies VVGM.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 10 bij toelichting = Akoestisch onderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 11 bij toelichting = Luchtkwaliteitonderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 12 bij toelichting = Milieueffectrapportage.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 13 bij toelichting = Niet gesprongen explosieven onderzoek.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 15 bij toelichting = Nota inspraak en overleg.pdf
2013-09-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_bijlage 16 bij toelichting = Nota Zienswijzen.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_Regels.pdf
2013-07-09, Raad, Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen_vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2013-07-09, Raad, Agendapunt VII-5 aangenomen motie 1 CDA oplossing voor landbouwverkeer Pootje Noord - Rondweg Voorthuizen.pdf
2013-07-09, Raad, Raadsbesluit Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen.pdf
2013-01-22, Raad, Aanvullend voorbereidingskrediet Noordelijke Rondweg Voorthuizen_raadsvoorstel.pdf
2013-01-22, Raad, Aanvullend voorbereidingskrediet Noordelijke Rondweg Voorthuizen_Overzichtskaart rondweg.pdf
2013-01-22, Raad, Aanvullend voorbereidingskrediet Noordelijke Rondweg Voorthuizen_raadsbesluit.pdf
2013-01-22, Raad, Financiering van de Ontbrekende Schakel (Westelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen)_Overzichtskaart rondweg.pdf
2013-01-22, Raad, Financiering van de Ontbrekende Schakel_ (Westelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen)_raadsbesluit.pdf
2013-01-22, Raad, Financiering van de Ontbrekende Schakel_ (Westelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen)_raadsvoorstel.pdf
2013-01-22, Raad, Financiering van de Ontbrekende Schakel_ (Westelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen)_Samenwerkingsovereenkomst gemeent.pdf
2013-01-22, Raad, Agendapunt I-11 verworpen amendement 4 PRO'98 maximeren bijdrage tot 1 miljoen Euro voor financiering Ontbrekende Schakel Noord.pdf
2013-01-22, Raad, Agendapunt I-11 verworpen amendement 5 PRO'98 geen verplichting mbt verkeersluw maken kom Voorthuizen en landbouwverkeer via We.pdf
2013-01-22, Raad, Agendapunt I-11 verworpen motie 1 (procedurevoorstel) PRO'98 eerst voorstel mbt wensen en bedenkingen voor besluitvorming over .pdf
2013-01-22, Raad, Raadsbesluit Financiering van de Ontbrekende Schakel_ (Westelijk deel van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen)_raadsbesluit (1).pdf
2011-05-31, Raad, ontwerp kadernota 2012-2015, 70 aangenomen motie CDA geluidsdempende maatregel treffen als pootje Noord nabij begraafplaats in Voorthuizen komt te liggen.pdf