Kaderstelling projecten


« Terug


ID170
OnderwerpThorbeckelaan Zuid, 2014-2016
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct222
Bijlage2016-09-28, Raad, Raadsvoorstel. Thorbeckelaan II. doc
2016-09-28, Raad, Toelichting.pdf
2016-09-28, Raad, Verbeelding (plankaart).pdf
2016-09-28, Raad, Regels.pdf
2016-09-28, Raad, Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf
2016-09-28, Raad, Raadsbesluit Thorbeckelaan II..docx
2015-07-08, Raad, Memo d.d. 30 juni 2015 beantwoording vraag cie Bestuur over turborotonde.pdf
2015-07-08, Raadvoorstel Vatstellingsovk t.b.v. project Thorbeckelaan Zuid / Midden Nederland Hallen.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 117_ Vink_ juli 2012.pdf
2015-07-08, Raad, Vaststellingsovereenkomst ondertekend door beide partijen.pdf
2015-07-08, Raad, Koopovereenkomst ondertekend d.d. 06-10-2009.pdf
2015-07-08, Raad, Raadsvoorstel definitieve gunning evenementenhal d.d. 15-12-2009.pdf
2015-07-08, Raad, Raadsbesluit definitieve gunning evenementenhal d.d. 15-12-2009.pdf
2015-07-08, Raad, Memo Allonge op Koopovereenkomst - vouchermodel d.d. 04-10-2011.pdf
2015-07-08, Raad, Memo Allonge op Koopovereenkomst - vouchermodel d.d. 04-10-2011.pdf
2015-07-08, Raad, Aanvulling-wijzigingen op Koopovereenkomst MNH Barneveld ondertekend d.d. 02-10-2012.pdf
2015-07-08, Raad, Overeenkomst koopoptie fase 2 MNH ondertekend d.d. 02-10-2012.pdf
2015-07-08, Raad, Raadsbesluit Vaststellingovk t.b.v. project Thorbeckelaan Zuid_ Midden Nederland Hallen.pdf
2015-07-08, Raad, Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid I n.a.v. tussenuitspraak RVS.pdf
2015-07-08, Raad, bijlage bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 10 AP04-keuring grond Thorbeckelaan Barneveld_ Linge Milieu_ mei 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Archeologisch rapport_ Baac_ september 2010.pdf
2015-07-08. Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Archeologisch rapport Baac_ december 2011.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Bodemrapportage M09 0025_ Vink_ januari 2010.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Bodemonderzoek en onderzoek asbest Thorbeckelaan 135_ Vink_ augustus 2011.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 117_ vd Haargroep_ mei 2005.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 127_ Vink_ juli 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 131_ Vink_ juli 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Asbestonderzoek puinpad Thorbeckelaan Barneveld_ Linge Milieu_ mei 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 11 Externe veiligheid A30_ gem. Barneveld_ februari 2011.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 12 Akoestisch onderzoek nieuwbouw_ Appel_ maart 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 13 Akoestisch onderzoek nieuwbouw Thorbeckelaan 127-131_ Appel_ maart 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 14 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai_ Appel_ maart 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 15 Akoestisch onderzoek tussengebied_ Geluidburo_ juli 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 16 Figuren bij akoestisch onderzoek tussengebied_ Geluidburo_ juli 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 17 Notitie geluid_ Appel_ maart 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 18 Risicoberekening gastransportleidingen_ Kema augustus 2010.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 19 Luchtkwaliteitsonderzoek_ Spa_ april 2014.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 20 Advies m.e.r. plicht _ Tauw_ mei 2014.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 21 Vormvrije m.e.r.-beoordeling_ Tauw_ mei 2014.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 22 Voortoets evenementenhal Thorbeckelaan Barneveld_ Tauw_ mei 2014.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 23 Natuurtoets Thorbeckelaan te Barneveld_ Tauw_ september 2009.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 24 Vleermuizen-_ uilen- en visseninventarisatie Thorbeckelaan_ Tauw_ dec 2011.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 25 Ecologisch rapport Thorbeckelaan 117_ Econsultancy_ maart 2011.pdf
2015-08-07, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 26 Mitigatieplan_ Tauw_ augustus 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 27 Quickscan uitbreiding Thorbeckelaan Zuid_ Tauw_ augustus 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 28 Resultaten aanvullend soortgericht onderzoek_ Tauw_ september 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 29 Verlichtingsplan Evenementenhal_ september 2012 verkleind.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 30 Verkeersonderzoek_ DTV consultants_ augustus 2010.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 31 Eindrapport reconstructie Thorbeckelaan_ DTV_ februari 2012.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 32 Waterstructuurplan Thorbeckelaan-Zuid_ Witteveen en Bos_ april 2010.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 33 beplantingsplan Thorbeckelaan 117.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 34 aanvraag ontheffing RVG.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 35 beschikking ontheffing RVG.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 36 Tussenuitspraak Raad van State_ 6 mei 2015.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Regels.pdf
2015-07-08, Raad, vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2015-07-08, Raad, Raadsbesluit gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid I n.a.v. tussenuitspraak RvS
2014-11-11, B&W, B-19, Memo aan raad financieel resultaat project Thorbeckelaan-Zuid.pdf
2014-07-08, Raad, Raadsvoorstel Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid I.pdf
2014-07-08, Raad, Bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2014-07-08, Raad, Bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2014-07-08, Raad, Brief d.d. 24 juni 2014 van Wolleswinkel Advocaten namens cliƫnten de heer C.D. Tijseling en mevrouw K. Tijseling- van.pdf
2014-07-08, Raad, Brief Tomlow Advocaten (Timo Kruft Beheer BV)_ gericht aan de raad_ d.d. 2 juli 2014.pdf
2014-07-08, Raad, Memo van B&W met bijlagen d.d. 24 juni 2014 met recente relevante correspondentie met Timo Kruft Beheer BV en Tom.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Archeologisch rapport_ Baac_ september 2010.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Archeologisch rapport_ Baac_ december 2011.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Bodemrapportage M09.0025_ Vink_ januari 2010.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Bodemonderzoek en onderzoek asbest Thorbeckelaan 135_ Vink_ augustus 2011.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 117_ vd Haargroep_ mei 2005.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 117_ Vink_ juli 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 127_ Vink_ juli 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek Thorbeckelaan 131_ Vink_ juli 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Asbestonderzoek puinpad Thorbeckelaan Barneveld_ Linge Milieu_ mei 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 10 AP04-keuring grond Thorbeckelaan Barneveld_ Linge Milieu_ mei 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 11 Externe veiligheid A30_ gem. Barneveld_ februari 2011.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 12 Akoestisch onderzoek nieuwbouw_ Appel_ maart 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 13 Akoestisch onderzoek nieuwbouwThorbeckelaan 127-131_ Appel_ maart 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 14 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai_ Appel_ maart 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 15 Akoestisch onderzoek tussengebied_ Geluidburo_ juli 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 16 Figuren bij akoestisch onderzoek tussengebied_ Geluidburo_ juli 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 17 Notitie geluid_ Appel_ maart 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 18 Risicoberekening gastransportleidingen_ Kema augustus 2010.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 19 Luchtkwaliteitsonderzoek_ Spa_ april 2014.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 20 Advies m.e.r.-plicht _ Tauw_ mei 2014.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 21 Vormvrije m.e.r.-beoordeling_ Tauw_ mei 2014.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 22 Voortoets evenementenhal Thorbeckelaan Barneveld_ Tauw_ mei 2014.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 23 Natuurtoets Thorbeckelaan te Barneveld_ Tauw_ september 2009.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 24 Vleermuizen-_ uilen- en visseninventarisatie Thorbeckelaan_ Barneveld_ Tauw_ december 2011.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 25 Ecologisch rapport Thorbeckelaan 117_ Econsultancy_ maart 2011.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 26 Mitigatieplan_ Tauw_ augustus 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 27 Quickscan uitbreiding Thorbeckelaan Zuid_ Tauw_ augustus 2012.pdf
2014-070-8, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 28 Resultaten aanvullend soortgericht onderzoek_ Tauw_ september 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 29 Verlichtingsplan Evenementenhal_ september 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 30 Verkeersonderzoek_ DTV consultants_ augustus 2010.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 31 Eindrapport reconstructie Thorbeckelaan_ DTV_ februari 2012.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 32 Waterstructuurplan Thorbeckelaan-Zuid_ Witteveen en Bos_ april 2010.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 33 beplantingsplan Thorbeckelaan 117.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 34 aanvraag ontheffing RVG.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 35 beschikking ontheffing RVG.pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2014-07-08, Raad, Vastgesteld_Regels.pdf
2014-07-08, Raad, Raadsbesluit Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid.pdf
2014-05-06, B&W, B01, Besluit inzake Project Midden Nederland Hallen.pdf