Kaderstelling projecten


« Terug


ID162
OnderwerpHarselaar-Zuid Fase 1 a
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct222
Bijlage2016-11-09, B&W, B-2.02, Memo over het Koninklijk Besluit betreffende de ingediende zienswijzen m.b.t. Harselaar-Zuid en Driehoek.pdf
2016-01-27, B&W, B-21, Besluit B&W inzake overeenkomst Prorail ter realisering van de ontsluiting van Harselaar-Zuid Fase 1A.pdf
2014-12-16, Raad, Raadsvoorstel bestemmingsplan Wencopperweg III. pdf
2014-12-16, Raad, bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2014-12-16, Raad bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Beschikking ontheffing RVG (Ruimtelijke Verordening Gelderland).pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Inrichtingsplan beekzone_ Harselaar-Zuid Barneveld.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Quickscan flora en fauna_ Eelerwoude_ 19 mei 2014.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Nader onderzoek vleermuizen_ Eelerwoude_ oktober 2014.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 EHS toets_ Eelerwoude_ oktober 2014.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Akoestisch onderzoek Wencopperweg III_ Arcadis_ mei 2014.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Memo luchtkwaliteit_ Arcadis_ mei 2014.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Nota zienswijzen.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Regels.pdf
2014-12-16, Raad, vastgesteld_Regels_Bijlage 1 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN.pdf
2014-12-16, Raad, Raadsbesluit bpl Wencopperweg III.pdf
2014-11-11, Raad, brief aan de Kroon met verzoek om tot onteigening over te gaan.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsvoorstel, Vaststellingsovk tot beeindiging samenwerking Harselaar Zuid.pdf
2014-09-30, Raad, Vaststellingsovereenkomst d.d. 1 september 2014.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsvoorstel d.d. 24 februari 2009.pdf
2014-09-30, Raad, Samenwerkingsovereenkomst Harselaar-Zuid d.d. 15 januari 2009.pdf
2014-09-30, Raad, Raadsmemo d.d. 19 september 2012.pdf
2014-09-30. Raad, Raadsbrief d.d. 23 april 2013 (exclusief bijlagen).pdf
2014-09-30, Raad, Raadsbesluit Vaststellingsovk tot beeindiging samenwerking Harselaar Zuid.pdf
2014-05-06, B&W, B-28 Memo B&W inzake nadere toelichting exploitatieplan Harselaar Driehoek en Harselaar Zuid fase 1A.pdf
2013-12-17, Raad, raadsvoorstel Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a inclusief wijziging bebouwde komgrens.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2013-12-17, Raad Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a inclusief wijziging bebouwde komgrens_bijlage 3 bij raadsvoorstel = Tekening nieuwe beb.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_ Regels en bijlage bij Regels.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 1-2.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 3-6.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 7-8.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 deel 1.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 deel 2.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 deel 3.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 10-13.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 14-15.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 16-22.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 23.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 24-31.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 32.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 33-39.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 40.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 41-42.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 43-44.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 45-47.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 48-49.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlage 50.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 51-54.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Toelichting_Bijlagen 55-59.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Verbeelding bladnummer 1 West (plankaart).pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Verbeelding bladnummer 1 (plankaart).pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Verbeelding bladnummer 2 Oost (plankaart).pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Verbeelding bladnummer 3 (plankaart).pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Exploitatieplan met bijlagen 1 en 2.pdf
2013-12-17, Raad, Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a_vastgesteld_Exploitatieplan_Bijlagen 3-9.pdf
2013-05-28, B&W, Raadsinformatiebrief inzake beeindiging samenwerking Vink Harselaar Zuid_bijlagen.pdf
2013-05-28, B&W, Raadsinformatiebrief inzake beeindiging samenwerking Vink Harselaar Zuid.pdf
2012-10-23, B&W, Brief aan Vink d.d. 27 september 2012 inzake beeindiging samenwerking in Harselaar Zuid.pdf
2012-10-23, B&W, Memo college met toelichting brief Vink inzake beeindiging samenwerking in Harseslaar Zuid.pdf
2012-04-24, B&W, Memo inzake intrekking voorkeursrecht gemeenten Harselaar-Zuid.pdf
2012-03-27, B&W, B08, Memo inzake beeindiging samenwerking Vink Holding BV m.b.t. ontwikkeling Harselaar-Zuid.pdf
2012-03-27, B&W, B08, Procesmemo inzake Harselaar-Zuid.pdf
2012-03-27, B&W, B09, Procesmemo inzake Harselaar-Zuid_bijlage.pdf
2012-03-27, B&W, B09, Procesmemo inzake Harselaar-Zuid_bijlage.pdf
2012-01-24, B&W, B11, Memo MER-Bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1.pdf