Kaderstelling projecten


« Terug


ID192
OnderwerpVan den Bogertlaan
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2012-07-03, Bestemmingsplan Van den Bogertlaan I en beeldkwaliteitplan Van den Bogertlaan_raadsvoorstel.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Van den Bogertlaan_Zienswijzen.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan_bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijz.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan _vastgesteld_Toelichting.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 1 bij toelichting = Visie vd Bogertlaan.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 2 bij toelichting = Inrichtingstekening.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 3 bij toelichting = Bezonningsstudie.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 4 bij toelichting = Bodemonderzoek 1.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan _vastgesteld_bijlage 5 bij toelichting = Bodemonderzoek 2.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 6 bij toelichting = Brief GS - BUS-melding (Besluit uniforme saneri.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 7 bij toelichting = Bodemonderzoek 3.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 8 bij toelichting = Bodemonderzoek 4.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 9 bij toelichting = Bodemonderzoek 5.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 10 bij toelichting = Bodemonderzoek 6.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 11 bij toelichting = Archeologisch onderzoek.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 12 bij toelichting = Quick scan Flora- en faunawet.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 13 bij toelichting = Nader onderzoek Flora- en faunawet.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 14 bij toelichting = Akoestisch onderzoek.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 15 bij toelichting = Waterhuishoudkundig plan.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 16 bij toelichting = Nota inspraak en overleg.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_bijlage 17 bij toelichting = Nota Zienswijzen.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_Regels.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan_vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Van den Bogertlaan_Beeldkwaliteitplan.pdf
2012-07-03, Agendapunt VII-5 aangenomen amendement 4 SGP-CDA-CU verlaging goot- en bouwhoogten bij het appartementengebouw (bouwplan Van Mane.pdf
2012-07-03, Agendapunt VII-5 aangenomen amendement 5 SGP-CDA het college opdragen procedure instellen eenrichtingsverkeer_ ter hoogte van weg.pdf
2012-07-03, Agendapunt VII-5 aangenomen motie 6 SGP-CDA-CU met initiatiefnemer in overleg te gaan_ zodat acceptabel plan ontstaat qua pri.pdf
2012-07-03, Agendapunt VII-5 aangehouden motie 7 met bijlage PRO'98 college heeft onjuist gehandeld richting indiener zienswijze door honor.pdf
2012-07-03, Agendapunt VII-5 ingetrokken motie 1 PRO'98 met initiatiefnemer in overleg te gaan_ omdat het geplande appartementencomplex te%.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, raadsbesluit geamendeerd.pdf
2012-07-03, Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan_bijlage 3 bij raadsbesluit = verwerking aangen.pdf