Kaderstelling projecten


« Terug


ID218
OnderwerpOostbroek
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2022-05-24, Raad, Voorstel 2122 Bestemmingsplan Oostbroek I in Kootwijkerbroek.pdf
2022-05-24, Raad, Bijlage 1 uitspraak 20 april 2022.pdf
2022-05-24, Raad, Bijlage 2 Nadere motivering externe veiligheid.pdf
2022-05-24, Raad, Bijlage 3 Aangepaste planregel artikel 13 (1).pdf
2022-05-24 Raad, 220510 Advies VGGM.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 1 KWB-O Masterplan, gemeente Barneveld, April 2017.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan Oostbroek, gemeente Barneveld, juni 2021.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 3 ontwerp Kerkweg noordzijde.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 4 Archeologisch vooronderzoek_ een bureauonderzoek en booronderzoek, Raap, mei 2020 .pdf
2022-05-24, Raad.Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 5 Archeologie proefsleuvenonderzoek, Raap, november 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 6 Bodemonderzoek- Essenerweg 75 en 77, P&J juni 2007.pdf
2022-05-24, Raad. Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 7 Bodemonderzoek- Asbest, GAIM, juni 2013.pdf
2022-05-24, Raad. Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek- Verkennend Bodemonderzoek Kerkweg 27 , Vink aug 1994.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 9 Onderzoek Stikstofdepositie, SPAWNP, mei 2021.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 10 Natuuronderzoek, Tauw , maart 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 11 Nader onderzoek steenmarter, Tauw, juni 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 12 Quickscan beschermde soorten voor de reconstructie, Tauw, mei 2020 .pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 13 Kootwijkerbroek Oost, Onderzoek milieuzonering, SPAWNP, december 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 14 Akoestisch onderzoek, Spa juni 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 15 Vormvrije m.e.r.-beoordeling Oostbroek, juli 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 16 Parkeerbalans.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 17 Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan Sweco, september 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 18 Natuurinclusief bouwen, Tauw, november 2020.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 19 Verslag Inspraak en overleg.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 20 Landschapsontwerp, gemeente Barneveld, februari 2021.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 21 Bomenplan, gemeente Barneveld, februari 2021.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 22 Akoestisch onderzoek Oliehandel Kerkweg, mei 2021.pdf
2022-05-24. Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 23 Nota Zienswijzen.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 24 Nadere motivering externe veiligheid.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Regels.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2020).pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Regels_Bijlage 2 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN FUNCTIEMENGING BEDRIJF - 2.pdf
2022-05-24, Raad, Oostbroek I_Regels_Bijlage 3 te behouden parkeerplaatsen (1).pdf
2022-05-24, Raad, Verbeelding Oostbroek I.pdf
2022-05-24, Raad, Besluit 2122.pdf
2021-07-06, Raad, Raadsvoorstel 1462 Bestemmingsplan Oostbroek I, Kootwijkerbroek.pdf
2021-07-06, Raad, Aanvullende informatie n.a.v. inspraakreactie commissie grondgebied .docx
2021-07-06, Raad, Bijlae 1 Nota zienswijzen Oostbroek..docx
2021-07-06, Raad, Bijlage 2 Staat van wijzigingen Oostbroek I.pdf
2021-07-06, Raad, Bijlage 3 Grondexploitatie Oostbroek - versie 21.5.pdf
2021-07-06, Raad, Bijlage 4 Begroting bovenwijkse voorziening Oostbroek - versie 21.5.pdf
2021-07-06, Raad, Verbeelding.pdf
2021-07-06, Raad, Raadsbesluit 1462.pdf