Kaderstelling projecten


« Terug


ID178
OnderwerpHuisvesting Statushouders
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct311
Bijlage2021-07-07, B&W, B-1.1 Raadsinformatiebrief inzake Wet Inburgering 2021 d.d. 25-5-21.pdf
2020-10-07, B&W, B-1.25 Besluit inzake Raadsinformatiebrief nieuwe Wet inburgering.pdf
2019-01-30, B&W, B-1.20 Besluit inzake Verlening aanpak ex AMV-ers.pdf
2017-12-13, B&W, B-1.1 Memo inzake Trajecten statushouders (D. 1063360).pdf
2017-03-22, B&W, B-1.4, Besluit Memo Huisvesting_ integratie en participatie van statushouders.pdf
2016-09-28, B&W, B-3.14, Memo huisvesting van statushouders.pdf
2016-07-06, B&W, B-3.01, Besluit inzake instemming uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom Rijk-VNG (1).pdf
2016-09-28, B&W, B-1.20, Memo betreffende integratie en participatie van statushouders.pdf
2016-06-25, Raad, Ontwerp Kadernota 2017-2020, Motie 11 CU-SGP-PRO inzake opstellen visie m.b.t. maatregelen werk statushouders_GEWIJZIGD.pdf
2016-06-25, Raad, Raadsvoorstel Kader stellende nota.pdf
2016-05-25, Raad, Kaderstellende nota.pdf
2016-05-25, Raad, Raadsbesluit Kaderstellende nota huisvesting statushouders.pdf
2016-04-13, Raad, Memo wachttijden sociale huurwoningen Woningstichting Barneveld.pdf
2016-04-13, Raad, Raadsvoorstel Kaderstellende nota huisvesting statushouders. pdf
2016-04-13, Raad, Kaderstellende nota.pdf
2016-04-13, Raad, Agendapunt 7 aangehouden amendement 2 VVD Omgevingsvergunningen voor semipermanente huisvesting statushouders altijd voor wensen en.pdf
2016-04-13, Raad, Agendapunt 7 aangehouden amendement 3 VVD Omgevingsvergunningen voor semipermanente huisvesting statushouders mogen maximaal voor d.pdf
2016-04-13, Raad, Raadsbesluit Kaderstellende nota huisvesting statushouders.pdf
2016-03-02, B&W, B-3.24, Brief aan Actiecomité Churchillstraat-Van Schothorststraat inzake tijdelijke huisvesting.pdf
2015-11-11, B&W, B-01 Memo inzake huisvesting Statushouders.pdf
2015-09-30, Raad, Agendapunt VIII-20 aangenomen motie 1 CDA-Pro'98-CU-SGP-VdB-BI vreemd aan de agenda - Huisvesting van statushouders.pdf
2016-05-25, B&W, B-1.17 Besluit B&W inzake inkoop taalbevorderingstrajecten statushouders.pdf