Kaderstelling projecten


« Terug


ID165
OnderwerpOostelijke Rondweg Barneveld
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct231
Bijlage2021-02-03, B&W, B-2.44, Memo oostelijke rondweg Barneveld d.d. 12-1-21.docx
2019-12-11, Raad, Raadsvoorstel 223 Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2019-12-11, Raad, Notulen inspraakreacties tijdens vergadering commissie Bestuur (26-11-2019) van de gemeenteraad van Barneveld.pdf
2019-12-11. Raad, Kadernotitie bijlage 1 Nota Zienswijzen NRD Oostelijke Rondweg Barneveld (1).pdf
2019-12-11, Raad, Kadernotitie bijlage 2 Advies Commissie m.e.r..pdf
2019-12-11, Raad, Kadernotitie bijlage 3 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2019-12-11, Raad, Bijlage A bij NRD - Processchema Oostelijke Rondweg Barneveld -.pdf
2019-12-11, Raad, Bijlage A bij NRD -Toelichting op processchema Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2019-12-11, Raad, Bijlage B bij NRD - Variantenstudie Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2019-12-11, Raad, Zienswijzen 73 en 74 - NRD oostelijke rondweg.pdf
2019-12-11, Raad, Raadsbesluit Barneveld vaststellen Kadernotitie (1).pdf
2019-06-19, Raad, AANGENOMEN Motie 29_SGP; CDA; Onderzoek kruising Lunterseweg - Scherpenzeelseweg - Hoenderlaan).pdf
2019-03-06, Raad, Raadvoorstel proces en aanvullend voorbereidingskrediet Oostelijke Rondweg.pdf
2019-03-06, Raad, Bijlage 1_Processchema Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2019-03-06, Raad, Bijlage 2_Toelichting op processchema Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2019-03-06, Raad, Raadsbesluit.pdf
2016-12-14, B&W, B-2.26, Besluit inzake oriƫnterend onderzoek doortrekking Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2015-11-11, Raad, programmabegroting, aangenomen motie 4 SGP Sparen door middel van geheven precariorechten voor de oostelijke rondweg Barneveld.pdf
2011-12-20, B&W, B-10, Memo Onderzoek Oostelijke Rondweg Barneveld.pdf
2011-11-22, B&W, B-11 Besluit inzake onderzoek oostelijke rondweg.pdf
2011-11-22, B&W, B-11, Besluit inzake onderzoek oostelijke rondweg_memo.pdf
2011-05-31, Raad, Kadernota 2015, aangenomen motie PRO'98-BI onderzoek oostelijke rondweg vanaf Scherpenzeelseweg tot Valkseweg_ dan wel Wesselseweg.pdf