Kaderstelling projecten


« Terug


ID183
OnderwerpHolzenbosch I, 2015
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2015-12-16, Raad, Raadsvoorstel bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Holzenbosch.pdf
2015-12-16, Raad, Bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2015-12-16, Raad, Bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (2013).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 Archeologisch vooronderzoek (2010).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 Archeologisch onderzoek (2011).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 Beeldkwaliteitsplan (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 Bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 49 (2008).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 Bodemonderzoek Oude Zeumerseweg 9(a) (1996).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 Bodemonderzoek Schoonengweg (2008).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek Schoonengweg (2010).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Ecologisch onderzoek (2011).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 10 Externe veiligheid_ quickscan (2010).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 11 Externe veiligheid (2011).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 12 Externe veiligheid_ advies VGGM (2011).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 13 Externe veiligheid (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 14 Externe veiligheid SPA (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 15 Fasering (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 16 Flora- en faunawet (2013).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 17 Geuronderzoek (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 18 Kabels & leidingen (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 19 Luchtkwaliteit (2010).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 20 Luchtkwaliteit (2012).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 21 Masterplan (2011).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 22 Milieuzonering (2012).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 23 Mitigatieplan (2012).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 24 Nota inspraak (2014).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 25 Nota zienswijzen (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 26 Stedenbouwkundig ontwerp (2014).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 27 Waterhuishoudingsplan (2014).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Toelichting_Bijlage 28 Woningbouwprogramma (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Verbeelding.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Regels.pdf
2015-12-16, Raad, Vastgesteld_Regels_Bijlage 2 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BEDRIJF - 1.pdf
2015-12-16, Raad, Raadsbesluit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Holzenbosch.pdf
2015-06-17, Raad, 13 aangenomen motie CU Energieneutraal bouwen in de wijk Holzenbosch.pdf