Toezeggingen


« Terug


Datum vergadering6/7/2017
Commissie/RaadComm. Bestuur & Ruimte
Omschrijving toezeggingVoortgangsrapportage demografische ontwikkelingen / 1. Informatie over het voorzieningenniveau met name verenigingen niet-zijnde sportverenigingen (eventuele terugloop) 2. Het aantal nog beschikbare m2 bedrijventerreinen
Streefdatum gereed
AntwoordAfgehandeld
Bijlage(s)2017-08-16 Demogr. ontwik. - Antwoord - Toezegging cie BenR 7 juni 2017 Voortgang demografische ontwikkelingen.docx
2017-08-16 Demogr. ontwik. - Antwoord - Beschikbaar bedrijventerrein gemeente Berkelland 2017.docx