Toezeggingen


« Terug


ID111
Datum vergadering11/11/2020
Commissie/RaadComm. Ruimte
Omschrijving toezeggingAanvullen reactiebrief provincie inzake PIP N825 met de volgende punten: Rotmansdiekske, fietsverbinding, bomen, compensatie natuur voor wat plaats moet maken voor de weg en het doen van een verzoek om in gesprek te gaan met GNMF en aan de raad doen van terugkoppeling inzake reactie provincie.
Streefdatum gereed12/8/2021
Antwoord25-11-2020 brief aan de provincie Gelderland verstuurd. September 2021 reactie van provincie ontvangen. Raadsbrief (inclusief voornoemde brieven) volgt medio december 2021. Afgehandeld per raadsbrief 8 dec 2021