Raadsbrieven


« Terug


ID126
Titel(Herziene) brief van college van BenW over monitoring t/m 2018 Energie uitvoeringsprogramma
Datum invoer3/20/2020
Datum3/12/2020
Type ingekomen stukOverzicht ingekomen stukken
ToelichtingBij brief van 12 maart informeerde het college de gemeenteraad over de monitoringcijfers tot en met 2018. Dankzij een oplettende journalist is ontdekt dat er een storende fout is geslopen in de berekeningen. Het betreft bijlagen 2 en 3. Dit is de juiste versie. De verschillen ten opzichte van de vorige versie zijn geel geaccentueerd.
Bijlage(s)2020-03-20 Raadsbrief - (Herziene) raadsbrief over monitoring EUP tm 2018