Moties


« Terug


ID117
Datum11/3/2021
TitelM-21-29 - Afspraken participatie inwoners en belanghebbenden
AgendapuntRaadsvergadering 03-11-2021 > 9 Besluitvorming over Programmabegroting 2022 en 1e Begrotingswijziging 2022
StatusAangenomen
PartijCDA
D66
GB
Groenlinks
BBB Berkelland
PvdA
VVD
ToelichtingAfgehandeld
Einddatum1/1/2022
Stand van zakenIn de raadsvergadering van december 2021 is bij het verzamelbesluit Omgevingswet door de raad besloten een participatiehandreiking op te stellen voor initiatiefnemers met plannen in het fysieke domein. Hierbij is gekozen geen participatieplicht op te leggen. Deze handreiking is een verdere uitwerking van de tot nu toe gebruikte informatie en is in voorbereiding. De overige punten worden meegenomen in nieuwe trajecten waarin wij als gemeente zelf initiatiefnemer zijn. Hierbij worden ook de aanbevelingen van de rekenkamercommissie betrokken. Er is vooralsnog geen aanleiding de huidige inspraakverordening aan te passen.
Datum afdoening1/1/2022
Bijlage(s)M-21-29 - Afspraken participatie inwoners en belanghebbenden