Moties


« Terug


ID5
Datum3/21/2019
TitelM-19-02 - Structuurvisie Plussenbeleid
Agendapunt
StatusAangenomen
PartijVVD
ToelichtingAfgehandeld (zie stand van zaken)
Einddatum1/27/2020
Stand van zakenDe motie is afgehandeld door middel van raadsbrief d.d. 27-01-2020: Er heeft ambtelijk overleg met de provincie plaatsgevonden. Dit heeft echter niet geleid tot andere inzichten over de systematiek van het bepalen van de omvang van agrarische bouwvlakken. Verder is het loslaten van maximale oppervlakten van agrarische bouwvlakken in een bestemmingsplan niet mogelijk zonder dat dat bij het maken van een milieueffectrapportage leidt tot knelpunten.
Datum afdoening1/27/2020
Bijlage(s)M-19-02 - Structuurvisie Plussenbeleid
2020-01-27 Raadsbrief - Brief van college van BenW over afhandeling motie 19-02 en folder Plussenbeleid beschikbaar op website