Toezeggingen


« Terug


ID58
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 21-06-2018 > 5 Investeringen afvalbeleidsplan
CIE
OnderwerpInvesteringen afvalbeleidsplan
Gremium
ToezeggingDe wethouder komt terug op de vraag over de afschrijvingstermijn van de minicontainers en op welke wijze dekking gerealiseerd zal worden voor de vervangen over 8 jaar.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieMemo WH Cramwinckel dd 26-09 gekoppeld aan vrijdagzending 28 sept.
Toelichting
Einddatum7/12/2018
AfdelingW G&W
Datum afdoening9/26/2018
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Memo dd 26-09-2018 WH Cramwinckel inz. investeringen afvalbeleidsplan (afdoening toezegging 58 cie WRG 21-06-2018).docx