Toezeggingen


« Terug


ID130
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 13-02-2020 > 5 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
CIE
OnderwerpIntegraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
Gremium
ToezeggingWH komt schriftelijke terug op vraag Voorschoten Lokaal over afschrijving van boekwaardes scholen
Stand van zaken college
Stand van zaken Griffie05-03 memo WH Lamers verzonden en gekoppeld aan raadsvergadering
Toelichting
Einddatum3/5/2020
Afdeling
Datum afdoening3/5/2020
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Memo dd 05-03-2020 WH Lamers over IHP (afd. toez. 129 -130 en herstel beantw. techn.vragen ONS 251, vraag 2).doc