Toezeggingen


« Terug


ID119
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 16-01-2020 > 4 Stand van zaken werkgroepen uitvoeringsplannen beleidsplan sociaal domein VS met presentatie
CIE
OnderwerpStand van zaken pilots huisuitzetting ikv uitvoeringsplannen beleidsplan sociaal domein
Gremium
ToezeggingTerugkoppeling aan de raad in het 3e kwartaal
Stand van zaken
Stand van zaken GriffieMemo dd 19-11-2020 gekoppeld aan vrijdagzending 27 november 2020
Toelichting
Einddatum
AfdelingM&S
Datum afdoening11/27/2020
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Memo dd 19-11-2020 WH De Bruijn over convenant voorkomen huisuitzetting (afd. toezeg. nr. 119).docx