Toezeggingen


« Terug


ID217
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 17-06-2021 > 4 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Voorschoten
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 17-06-2021
OnderwerpVerduurzaming gemeentelijk vastgoed Voorschoten
Gremium
ToezeggingWH koppelt terug over de gemaakte afspraken met de betreffende organisaties.
Stand van zaken collegeDe stand van zaken is dat we met de Sixlaan/B.S. v.d. Oyelaan (één pand) in gesprek zijn met huurder over de verduurzamingmaatregelen. Ook benoemen we dan de verdeling van de voordelen tussen de huurder en ons (dit laatste is een wens van de raad). Wel zijn we daar het glas aan het vervangen voor HR++ glas. En we zijn een communicatietraject aan het invullen. Aletta Jacobsplantsoen: begin januari 2022 wordt begonnen met deze gesprekken. Voor beide panden gaan we een Energie Prestatie Advies laten maken, zodat we aan kunnen tonen (ook aan de raad) dat de verduurzamingsmaatregelen die we gaan doen, bijdragen tot een verduurzamingsambitie die we op dit moment stellen op een ‘nul op de meter’- pand in 2050. Hiermee is toezegging afgedaan
Stand van zaken Griffie30-12-2021; toezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingV FL RA
Datum afdoening12/30/2021
Afgedaan